Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Uitzichtloosheid van het bereikbaarheid vraagstuk  

dinsdag, 4 april 2017 11:00 by sottje

Vorige week donderdag 30 maart kwam de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel tijdens een informatieve commissie bijeen om met elkaar te praten over het bereikbaarheidsvraagstuk en over de aanpak hiervan. De gemeente onderkent in ieder geval dat er, ondanks de aanleg van de wisselstrook, beter openbaar vervoer en het beter benutten programma, weinig voortgang is geboekt. Ook merkt de gemeente op dat het een lastig vraagstuk is.

Er zijn in de afgelopen jaren al heel wat onderzoeken uitgevoerd en er is nog veel meer gepraat. Je zou dan ook denken dat de raad het er snel over eens zou zijn dat er inderdaad een probleem is. Zelfs dat werd deze avond weer ter discussie gesteld. De bal werd ouderwets rondgespeeld. Zoals Arjan Bosker in een tweet moois samenvatte:

Een van de insprekers wees tijdens de vergadering op een raadsvergadering uit april 1978 waarin de bereikbaarheid ook op agenda stond. We zijn in die 39 jaar inderdaad niet heel veel opgeschoten. Er gaat nog veel gepraat worden.

Ook buiten de raad vallen de partijen nog over elkaar heen. Na een stuk van de Stem van Krimpen was de SGP er als de kippen bij om vooral te melden dat het om een uitwerking van een SGP motie gaat. 

Al met al heb ik er een hard hoofd in dat we veel verder gaan komen dan praten. En de landelijke overhead blijft ondertussen gewoon reopen dat er eigenlijk helemaal geen geld is.

Belangrijk is in ieder geval dat de gemeente Krimpen het voortouw neemt en samen met onder andere de gemeente Krimpenerwaard een gezamenlijk standpunt inneemt e aan de bel blijft trekken bij het rijk. Moeten ze wel eerst de eigen gelederen zien te sluiten. En dat laatste gaat nog een flinke uitdaging worden.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge