Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Onderzoeken tot nu toe  

dinsdag, 7 februari 2017 13:02 by sottje

Het Algeracorridor probleem bestaat inmiddels alweer een flinke tijd. Zo zijn er de afgelopen 10 jaar veel onderzoeken uitgevoerd. Hieronder een overzicht van al die onderzoeken.

Rotterdam Vooruit 2011

De belangrijkste onderzoeken zijn gehdaan in het kader van de "MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit" in het bizjonder het onderdeel "Eindbalans Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor" uit 2011 is daarbij relevant. In deze eindbalans worden 4 pakketten aan maatregelen globaal uitgewerkt en beoordeeld.

Het gaat om de volgende 4 pakketten:

 • Benutten: betere benutting bestaande infrastructuur waaronder een verbreding Algerabrug;
 • Sorteren: het sorteren van verkeersstromen door de structuur voor het locale verkeer te versterken door o.a. stadsbruggen (waaonder een brug van 2x1 rijstrook, Ridderkerk - Stormpolder)
 • Spreiden: het spreiden van de verkeersstromen door aanleg van zwaardere regionale verbindingen (2x2 rijstroken brug of tunnen ten oosten van Brienenoordbrug)
 • Opschalen: extra snelwegen en 3e Brienenoordbrug

In Bijlage 2 zijn deze pakketten nader beschreven. De pakketten bevatten diverse opties die ook deels gecombineerd kunnen worden. Het pakket "opschalen" is in de uitwerking al snel als niet haalbaar terzijde geschoven. Voor alle pakketten geldt dat er voor- en nadelen aan zitten en er niet snel sprake is van een positieve eindbalans.

Rijksstructuurvisie 2013

De resultaten avn de Eindbalans zijn in 2013 overgenomen in de Rijkstructuurvisie "Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding".
Het vraagstuk van de Algeracorridor wordt daarbij in combinatie met de knelpunten op de Brienenoordcorridor bezien. Zij is in de Rijkstructuurvisie onderdeel van een groter geheel aan vraagstukken in de Rotterdamse region waarvan het besluit tot aanleg van de Blankenburgtunnel het meest in het oog springt.

Algemene visie Programma 'Beter Benutten'

Doelstelling van het genomende programma is het versterken van de regionale economie. Verbetering van de bereikbaarheid levert een bijdrage aan deze doelsteling. Concreet wordt gestreefd naar een filereductie in de spits van 20 tot 30 procent.

Uitvoering Beter Benutten 'Oostflank Rotterdam'

Een van de onderdleen van het programma 'Beter Benutten' was de 'Oostflank Rotterdam' (Algeracorridor).

De strategie van aanbodoptimalisatie en vraagbeïnvloeding is voor de Algeracorridor uitgewerkt in een concrete maatregelenpakket waarover de toenmalige Stadsregio en de Verkeersonderneming met de wegbeheerders, de gemeente Capelle en Krimpen aan den Ijssel, afzondelijke pakketafspraken hebben gemaakt. In grote lijnen draait het om de volgende maatregelen:

 • Optimalisatie Algeracorridor (N210);
 • Fietsveer Capelle-Krimpen;
 • Mobiliteitsaanpak Oostflank ('mandje Krimpen');
  • Spitsmijden;
  • Autoveer Krimpen-Ridderkerk;
  • P+R Krimpen;
 • Robuustheidsmaatregelen Van Rijckevorselweg (N219).

De optimalisatie van de Algeracorridor, het fietsveer Capelle-Krimpen en het 'mandje Krimpen' zouden gezamelijk moeten leiden tot de oplossing van het knelpunt in de Algeracorridor, te weten een capaciteitstekort (verschil tussen 'vraag' en 'aanbod') van 2000 voertuigen.

Een aantal van de maatregelen is uitgevoerd:

 • De VRI's op de grote cruising, het Capelseplein en cruising Capelsebrug zijn vernieuwd.
 • Diverse optimalisatiemaatregelen zoals het uitbreiden van de opstelstroken bij het Capelseplein, een extra opstelstrook op de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte vann de cruising met de Beethovenlaan en het verlengen van de rechtsafstrook bij de Ketensedijk.
 • Er zijn projecten rond spitsmijden en e-bikes uitgevoerd.

Andere mogelijke maatregelen zijn neit uitgevoerd.


Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge