Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Geschiedenis

Er was niet altijd een brugverbinding tussen Krimpen en Capelle. Al in de twintiger jaren van de vorige eeuw was deze verbinding zeer gewenst. Er kwamen steeds meer auto's en bij het veer ontstonden flinke files. Toch duurde het tot eind jaren '30 voordat de plannen voor de brug én de Provinciale weg rond waren. Eind 1939 werden voorbereidingen getroffen om te kunnen beginnen met de bouw.

Door het uitbreken van de 2e wereldoorlog vielen alle plannen in het water. En direct na de oorlog was de wederopbouw belangrijker dan het aanleggen van een oeververbinding.

Beelden van Rotterdam zoals het was laten de oude veerverbinding 'Van de Ruit' zien.

 

Watersnoodramp

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 heeft het lot van de tussen de 1 en 1,5 miljoen inwoners van de Randstad aan een zijden draad gehangen. Een deskundige vergeleek die nacht met een kudde olifanten die door het oog van een naald kroop. Hoewel de dijken langs de Hollandse IJssel in een slechte staat verkeerden, was het nooit tot echte maatregelen gekomen. Dit was raar, omdat de dijken ten noorden van de Hollandsche IJssel al meerdere malen doorgebroken waren.

Dit alles gaf het originele plan weer prioriteit. In januari 1954, nog geen jaar na de watersnood, werd begonnen met de baggerwerkzaamheden als voorbereiding voor de bouw van de stormvloedkering. Op 6 mei 1958 werd de eerste schuif voor het eerst neergelaten en op 22 oktober van dat jaar werd de stormvloedkering in gebruik genomen. De kering kreeg bij deze gelegenheid de naam "Algerakering", naar de twaalf dagen eerder afgetreden Minister van Verkeer en Waterstaat Algera.

Op de kering werd een weg aangelegd, de eerste verbinding tussen de Krimpenerwaard en het vasteland van Zuid-Holland. Deze verbinding maakt deel uit van de N210

Pas in 1965 was de hele Provinciale weg (N210) af. Deze weg verbond de Krimpenerwaard met de brug naar Rotterdam en Capelle.

Ontwerp door: Taglounge