Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Het Algeracorridor platform stopt ermee  

donderdag, 18 juli 2019 13:00 by sottje

Het is mooi geweest. Na acht mooie, leerzame en vaak dankbare jaren stop ik met het Algeracorridor platform.

Ruim 8 jaar geleden, op 17 februari 2011, besloot ik na de zoveelste verkeersopstopping rond de Algerabrug een blog te beginnen. Een blog geboren uit frustratie en verbazing over het gebrek aan communicatie en protocollen bij incidenten rond de Algeracorridor. Genoeg om over te schrijven dus. Dat bleek de start van een mooi avontuur.

Er ontstond al snel een samenwerking met de Verkeersonderneming. De ‘1000 van de Algera’ werd zo geboren uit het Beter Benutten programma van het ministerie. Dit resulteerde in een samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel en korte lijnen bij de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. De ANWB file informatie klopte ook met regelmaat aan wanneer er weer eens dikke files op de corridor stonden. En hoe leuk was het om overheidsinstanties als Rijkswaterstaat op de huid te zitten over de absurditeit van het beleid bij brugopeningen.

Bijzonder moment was ook het persoonlijke SMS-je van toenmalig Minister Melanie Schultz om mij sterkte te wensen toen ik een ontmoeting met haar moest annuleren vanwege privéomstandigheden.

Acht jaar lang heb ik de problematiek van de Algeracorridor met veel plezier op de kaart gezet. Bij de gemeente Krimpen aan den IJssel, Rijkswaterstaat en het ministerie. Met de discussie rond de extra oeververbinding merkte ik dat de rek eruit was. Het werd te persoonlijk en ik was vaak een voorhoedegevecht aan het voeren. Nu deze discussie is gevoerd en het besluit is genomen is het mooi geweest. De corridor staat in ieder geval goed op de kaart.

Het was altijd liefdewerk oud papier. Het was een hobby die ik erbij deed. Ik heb veel mooie mensen leren kennen en ben die stuk voor stuk dankbaar. Ook ben ik dankbaar voor de veelal positieve reacties. Die gaven mij ook de energie om dan toch weer door te gaan.

Ik wens iedereen heel veel succes in de file. Stap ook eens een keer in het OV of pak de fiets. Je zou eens verrast kunnen worden.

Jeroen van Gent


Actions:   E-mail | Permalink |

Geen nieuwe oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk  

woensdag, 17 juli 2019 12:00 by sottje

Er komt geen nieuwe oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. Daarover zijn bestuurders van de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam het dinsdagavond na een marathonvergadering van zes uur eens geworden.

Deze uitkomst lag, met Rotterdam zelf als medebeslisser, overigens in de lijn der verwachtingen. Hoe men met 148 miljoen trouwens denkt een oeververbinding aan te leggen en tevens aan alle nautische regelgevingen te voldoen is mij echter een raadsel. Wethouder Bokhove was in ieder geval in haar nopjes.

De Algeracorridor mag het met een pakket aan maatregelen doen. Al in 1988 werd de toen al veel te krappe Algeracorridor uitgebreid met zijn eerste pleister, de wisselstrook op de Algerabrug. In de jaren daarna zijn er een diversiteit aan maatregelen genomen om het maximale uit de corridor te halen. De rek is er inmiddels dan ook volledig uit. Toch denkt de overheid met een zak geld van 90 miljoen de problemen op de Algeracorridor te kunnen lossen.

De grote kruising
Dat gaan ze doen met een aantal ambitieuze projecten. Het eerste project op de korte termijn is de grote kruising. Voorwaarde hierbij wel is dat bestaande plannen drastisch op de schop moeten. Vooral met de geplande aanpassingen aan de Algerabrug en het Capelseplein. De ongelijke kruising is hierbij onvermijdelijk. Al heeft men deze laatste pas op de lange termijn gepland. Ook de P+R gaat worden verplaatst wat de doorstroming absoluut gaat verbeteren. Extra is nog een fietsveer tussen Capelle en Krimpen. Eerder pogingen hiertoe zijn overigens gestrand.

Opvallende maatregel is verder het aanpassen van het bedieningsregime van de Algerabrug. Het middagregime (stopt nu om 15:30) zou al om 15u moeten stoppen om de avondspits niet met file te beginnen. Hoera!

Verandering vervoerswijze
Op middellange termijn komt de fietser meer in beeld. Er zijn snelfietsroutes en een fietsbrug tussen Krimpen en Capelle gepland. Ook wil met het OV verder opwaarderen met meer verbindingen.

Opwaarderen corridor
Op de lange termijn staan de meest ambitieuze project gepland. De Algerabrug met vier rijbanen inrichten en het herinrichten van de grote kruisingen met gelijke of ongelijkvloerse kruisingen. Het probleem is namelijk vaak niet eens zozeer de brug. Het is de infrastructuur eromheen.

Gevolgen
Het pakket aan maatregelen heeft wel tot gevolg dat er meer verkeer door dezelfde flessenhals zal moeten en dus met name Capelle- en Krimpen aan den IJssel meer overlast gaan krijgen. De Algeracorridor is al een van de meest overspannen en drukken N wegen van Nederland. Dat zal na dit pakket aan maatregelen zeker niet minder worden.

Overigens ben ik van mening dat een oeververbinding met Ridderkerk de oplossing niet was geweest. Er is een bredere visie nodig om zowel de van Brienenoord als de Algeracorridor problematiek op te lossen. Maar dat is voor een andere keer.

Detail van het pakket aan maatregelen zijn terug te vinden via deze link.


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Aanbieden petitie 2e kamer op 11 juni 2019  

maandag, 10 juni 2019 11:06 by sottje

Wij zijn een samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie uit een gebied met 300.000 inwoners.

Voor de start van de discussies rond de oeververbinding Oost of Oost-Oost studeerde veel bewonersorganisaties al op ALLE 5 doelstellingen (zie bijlage), vastgesteld door de Minister van I&W in november 2018, om oplossingen met een breed draagvlak onder de bevolking te vinden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een consultatieve participatie aanwezig is.

Alle democratische middelen zijn gebruikt maar van een consultatieve (hoogwaardige) participatie blijkt geen sprake te zijn.

Het is ook onduidelijk wie nu werkelijk de regie voert in een organisatie met vele betrokken instituties, het ministerie, de provincie, MRDH en de gemeente Rotterdam.

Na november 2018 bleek dat er al in juni 2019 een beslissing voor de startfase genomen zou moeten worden, terwijl bewoners pas in maart 2019 geïnformeerd werden en van participatie nog geen enkele sprake was geweest.

  1. Wij vragen uw steun om de Minister te vragen een in juli 2019 niet te kiezen voor één locatie, maar beide opties nader te onderzoeken.
    Oplossing op één locatie lost de meervoudige probleemstellingen niet op en daarom roepen de samenwerkende bewonersorganisaties ook op een regionale benadering te hanteren, zoals ook is voorgesteld aan de Provinciale Staten; 
  2. Na bestudering van de processtukken blijken deze onvolledig te zijn en omissies te bevatten. Eén van de meest in het oog springende voorbeeld is hoe men met het nautische onderwerp omgaat; 
  3. Wij vragen tevens uw steun om de Code Maatschappelijke Participatie volledig toe te laten passen door de overheden en erop toe te zien dat er sprake is van een consultatieve (hoogwaardige) participatie van bewoners zodat ook voldoende draagvlak wordt gerealiseerd;
  4. In de praktijk hebben wij proefondervindelijk ondervonden dat het Omgevingsmanagement MIRT-Verkenning Oeververbinding Regio Rotterdam niet het mandaat heeft om een consultatieve (hoogwaardige) participatie in te richten; daarmee is geen recht gedaan aan de participatiecode voor MIRT-projecten.

Door de bewoners zijn er de afgelopen periode serieuze documenten geproduceerd met constructieve en innovatieve ideeën (out-of-the-box) die een oplossing kunnen bieden voor de doelstellingen die zijn gesteld. Op documenten en brieven wordt onvoldoende tot niet gereageerd.

De door het ministerie gestelde projectdoelen omvatten een meervoudige problematiek van geheel verschillende aard. De inzet van het Omgevingsmanagement MIRTVerkenning Oeververbinding Regio Rotterdam richt zich op een oplossing op 1 locatie.

De samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie voorziet een “waterbed”-effect met deze benadering en streeft met haar intensieve inzet dan ook naar een integrale aanpak waarbij verder onderzoek op 2 de locaties wordt gedaan inclusief een consultatieve (hoogwaardige) participatie.

Namens de samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie,

B.J.H. van Rooij

Bijlage: Aanbieden petitie 2e kamer def 08-06-2019.pdf (95,7KB)

Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Gemeentes stemmen in met gebiedsbod  

vrijdag, 5 april 2019 18:00 by sottje

De gemeentes Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel hebben beiden ingestemd met een gebiedsbod waarmee men voor een tweede oeververbinding wil pleiten bij de Provincie. Met de bouw van 3000 tot 4000 woningen en een bijdrage van 40 miljoen in de kosten willen de gemeentes serieus meedoen in de race met Rotterdam om de extra oeververbinding.

De gemeente Krimpenerwaard stemde op dinsdag 2 april in met 16 stemmen voor en 12 tegen. De gemeente Krimpen aan den IJssel stemde op donderdag 4 april met 16 stemmen voor en 5 tegen. De samenwerking tussen Krimpen en de Krimpenerwaard is belangrijk voor een verdere lobby. Een samenwerking met Capelle aan den IJssel zou deze lobby mogelijk nog verder kunnen versterken.

Hoe de eventuele oeververbinding er exact uit gaat zien is nog niet bekend. Ook is niet bekend wat er met het bod gebeurt wanneer de oeververbinding er niet komt.

Na een pre-verkenning van het MIRT zijn er nog twee varianten voor een oeververbinding over. De oost variant tussen de Rotterdamse wijken Feijenoord en Kralingen-de Esch en de variant Oost-Oost tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard.

Het algeracorridor platform is een petitie gestart om ook voor Oost-Oost variant te pleiten.


Actions:   E-mail | Permalink |

Petitie extra oeververbinding al 1000 keer ondertekend  

woensdag, 3 april 2019 01:00 by sottje

De door het Algeracorridor platform gestarte petitie voor de oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard, ook wel de Oost-Oost variant, is in iets meer dan een week tijd al meer dan 1000 keer ondertekend.

Het platform is de petitie gestart nadat het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) na een pre-verkenning voor een extra oeververbinding bij Rotterdam haar keuze had teruggebracht tot twee varianten. De Oost variant tussen Rotterdam Feyenoord en Kralingen-De Esch en de Oost-Oost variant tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard.

De petitie moet duidelijk maken dat er, naast dat deze de Brienenoordcorridor en Capelle aan den IJssel zal ontlasten, in de Krimpenerwaard veel behoefte is voor een extra oeververbinding en dat dit signaal zal worden meegenomen in de besluitvorming.

Het platform wordt gesteund door de Krimpense fracties Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, Krimpens Belang en de VVD.

De petitie kan ondertekend worden via petities.nl/petitions/oeververbinding-ridderkerk-krimpenerwaard-oost-oost


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Storingen Wisselstrook  

dinsdag, 2 april 2019 17:00 by sottje

Sinds enkele weken is wisselstrook op de Algerabrug van slag wat voor verkeersopstoppingen zorgt. De strook wisselt wel op de correcte tijden maar springt ‘s morgens op willekeurige dagen in storing waardoor het verkeer niet over de wisselstrook kan. Heijmans is al enige tijd bezig het probleem te verhelpen al is dit tot op heden nog niet gelukt.

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel monitort ondertussen elke wisseling en zorgt dat er tijdens ochtendspits verkeersregelaars aanwezig zijn.
Actions:   E-mail | Permalink |

Verzoek aan gemeenteraad Krimpen aan den IJssel om steun petitie  

vrijdag, 29 maart 2019 16:00 by sottje

Tijdens de besluitvoorbereidende raadscommissie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op 28-03-2019 heb ik namens het platform Algeracorridor gebruik gemaakt van mijn spreekrecht. Hierbij de heb ik verzocht om steun van de gemeenteraad voor een tweede oeververbinding. Hieronder vind u de tekst.


Voorzitter en leden van de raad,

We staan bijna letterlijk en figuurlijk voor een T-Splitsing. Gaan we rechtsaf over de Algerabrug of kunnen we straks linksaf om via een nieuwe oeververbinding de Krimpenerwaard te verlaten?

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT in het kort, heeft na een Pre-verkenning haar keuze voor een extra oeververbinding bij Rotterdam teruggebracht tot twee. De Oost variant tussen Rotterdam Feyenoord en Kralingen-De Esch en de Oost-Oost variant tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. U gaat het er vanavond nog uitgebreid over hebben.

Dagelijks rijden er namelijk ruim 45.000 voertuigen (PDF-bestand, 18.53 MB groot) over Algerabrug. Deze voertuigen rijden over een uit de jaren 50 stammende infrastructuur waar de rek inmiddels volledig uit is. En aan die infrastructuur zijn ook geen verdere optimalisaties meer mogelijk. Volgens de ANWB is de Algeracorridor de drukste N-Weg van Nederland.

En het wordt alleen maar drukker.

Los van een eventueel gebiedsbod voor extra woningen heeft de provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen om tot 2030 nog 150.000 woningen te bouwen en tot 2040 komen daar nog eens 60.000 woningen bij. Met of zonder gebiedsbod, met of zonder extra oeververbinding. Ook de Krimpenerwaard zal uiteindelijk haar steentje bij moeten dragen.

Veel van het huidige of toekomstige verkeer wil helemaal niet over de Algerabrug. Want veel van dat verkeer dat via de Algerabrug de Krimpenerwaard verlaat gaat uiteindelijk via de van Brienenoordbrug naar het zuiden van het land. De alternatieven hiervoor zijn slechts de veerverbindingen bij Krimpen aan de Lek, Bergambacht en Schoonhoven. En de brug bij Vianen.

Hoe mooi zou het dan zijn als er naast de Algerabrug de mogelijkheid is via een extra oeververbinding de Krimpenerwaard te verlaten en zo de Algerabrug te ontlasten. Om een alternatief te hebben bij een incident of wanneer er, zoals afgelopen weken meerdere keren gebeurde, de wisselstrook weer eens in storing staat. Op dit moment zijn we bijna volledig afhankelijk van de overbelaste Algerabrug.

Een extra oeververbinding gaat ongetwijfeld een andere dimensie geven aan de verkeersstromen. Waar de Algerabrug enerzijds ontlast wordt zal deze anderzijds met nieuw verkeer te maken krijgen. Ondertussen is er dan wel een alternatief aanwezig. En ook de N210 zal mogelijk een stuk drukker worden.

Toch denk ik dat we door te kiezen voor de juiste invulling van de oeververbinding eventuele extra overlast kunnen beperken. Door te kiezen voor een multimodale brug waar niet de automobilist de prioriteit heeft maar de focus ligt op fietsen en openbaar vervoer in de vorm van bijvoorbeeld een tram. Denk hierbij aan de Erasmusbrug in Rotterdam.

Zo creëren we een extra stuk bereikbaarheid en veiligheid zonder een snelweg te maken van de N210 en de impact op de groenen Krimpenerwaard zo beperkt mogelijk te houden.

Het alternatief is dat we, zoals iemand op twitter dat mooi verwoordde, een dekentje over ons hoofd trekken en gaan afwachten wat er gebeurd. De woningbouw in de Krimpenerwaard zal stilletjes aan doorgaan terwijl de bereikbaarheid steeds meer onder druk komt en ondernemers stilletjes de Krimpenerwaard gaan verlaten.

Waar de kans op een extra oeververbinding tot voor kort een brug te ver leek (no pun inteded), is deze kans op dit moment groter dan ooit. En het is de vraag of we ooit nog zo’n kans gaan krijgen. Dus moeten we deze kans met beide handen aanpakken!

Daarom wil ik vragen of de raad de petitie van het Algeracorridor platform wil steunen om zo meer draagvlak te creëren. Een petitie voor een multimodale brug tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard.

Dank u wel.

 

Teken de petitie.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

informatiebijeenkomst project MIRT-verkenning oeververbinding  

maandag, 4 februari 2019 17:00 by sottje

Het project MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam doet onderzoek naar een nieuwe oeververbinding voor de Nieuwe Maas.

Hiervoor vindt op maandag 18 februari een informatiebijeenkomst plaats bij Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan den IJssel. U kunt om 18.45 uur binnenlopen en om 19.00 uur start een korte gezamenlijke toelichting, waarna er tot 20.30 uur gelegenheid is om de resultaten van de onderzoeken, de besluitvorming en het vervolg uitgebreider te bekijken en te bespreken met de projectleden van de MIRT-verkenning.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.oeververbinding.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Inzet lobby tweede oeververbinding westzijde Krimpenerwaard  

woensdag, 3 oktober 2018 17:10 by sottje

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard zijn op dinsdag 2 oktober met het raadsvoorstel gekomen om de lobby voor een tweede oeververbinding (Ridderkerk/Bolnes – Krimpenerwaard) te versterken gelet op de wens om de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard te verbeteren.


 

In het kader van de pre-verkenning voor het MIRT in de Rotterdamse Regio worden verschillende oeververbindingen onderzocht ter ontlasting van de Brienenoord-corridor en het Metrokruis van Rotterdam. Onderdeel van deze pré verkenning oeververbindingen is een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Deze levert ontlasting van de Brienenoord-corridor en de Algerabrug en daarmee een zeer grote verbetering van de ontsluiting van de Krimpenwaard.

Dit alles is ook omdat optimalisatie mogelijkheden van de Algeracorridor (vrijwel) zijn uitgeput. Na realisatie van deze oeververbinding loopt volgens de verkeerskundige berekeningen de IC-waarde voor de Algerabrug van 101 (overbelast) terug naar 58-60 (goede doorstroming)

De gemeente heeft al eerder middels een motie en het coalitieakkoord aangegeven dat de bereikbaarheid aan de westkant van de Krimpenerwaard moet worden versterkt. Op 16 oktober wordt het voorstel door de raad besproken.


Actions:   E-mail | Permalink |

Investeringsprogramma Metropoolregio  

woensdag, 6 juli 2016 13:00 by sottje

Vandaag is het investeringsprogramma van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland wil de komende 10 jaar miljarden investeren. In dit programma zijn ook een drietal investeringen gericht op de Algeracorridor. Met name de eerste is iets waar we natuurlijk al heel lang naar uit kijken. Het totale programma is hier te vinden.

Verkenning Herontwerp Brienenoord Algeracorridor (€ 650 miljoen)
Wat is het eindresultaat van het project?
Tweetal multimodale oeververbinding nabij Van Brienenoordcorridor

Karakterisering van het project
Een groot deel van de inwoners in de regio rond Rotterdam woont in de oostflank rond de A16. De bereikbaarheid van/naar dit gebied is beperkt tot een aantal oeververbindingen, waaronder de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug. Dit beperkte aantal oeververbindingen leidt tot forse omrijdbewegingen en een laag fietsgebruik. Ook het een goede noord-zuid OV verbinding ontbreekt, waardoor een verplaatsing per OV onvoldoende aantrekkelijk is. De beperkte bereikbaarheid schaadt de ruimtelijke-economische ontwikkeling van de Zuidvleugel. Een structurele oplossing is gevonden in het realiseren van een multimodale oeververbinding aan de west- en oostkant van de Van Brienenoordbrug. (Bron)

Verkenning Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde (€ 800,000)
Wat is het eindresultaat van het project?
Een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer tussen de Stormpolder en het eiland IJsselmonde

Karakterisering van het project
Het exploiteren van een veerverbinding, de aanleg van aanlandvoorzieningen en aansluitende infrastructuur. Deze verbinding moet bijdragen aan ontlasting van de Algeracorridor door het faciliteren van woon werk verkeer en scholieren. Daarnaast liggen er kansen op het gebied van recreatie. (Bron)

Verkenning Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk (€ 4 miljoen)
Wat is het eindresultaat van het project?
Een robuuster wegennet, beter bereikbare bedrijventerreinen, calamiteitenroute.

Karakterisering van het project
Ontlasting van de verkeersdruk op het dijktraject tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den Ijssel, het verbeteren van de bereikbaarheid van de desbetreffende bedrijfsterreinen en de risicospreiding in geval van een calamiteit op de Algeracorridor. (Bron)


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge