Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel drukste N-weg van Nederland  

dinsdag, 1 november 2016 10:00 by sottje

Volgens een onderzoek van de ANWB ervaren automobilisten het meeste oponthoud op de regionale wegen en niet op de Nederlandse snelwegen. Dat weten wij als gebruikers van de Algeracorridor natuurlijk al jaren. Nergens anders in Nederland is de verkeersintensiteit immers zo groot.

Het is vervolgens jammer dat de ANWB claimt dat de meeste aanpassingen niet veel geld kosten omdat deze met een betere afstelling van de verkeerslichten en door te kijken naar de brugopeningstijden vaak op te lossen zijn.

Er is in de afgelopen decennia enorm veel gedaan voor een betere doorstroming op de Algeracorridor. De wisselstrook, extra rijstroken, afsluiten van opritten tijdens de spits en betere verkeerslichten. De laatste optimalisaties van 2 jaar terug zijn nog uitgevoerd vanuit het beter benutten programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook is in dat jaar het aantal brugopeningen voor de pleziervaart tijdens de zomer teruggeschroefd.

Al met al is de rek er volledig uit voor de Algeracorridor. Alle verbeteringen ten spijt staat het er elke dag vast. Zelfs in de weekenden. Het is goed om te horen dat de ANWB het probleem onderkend. De tijd van pleisters is echter voorbij. Het is tijd voor echte oplossingen! Gemeentes, provincie, ANWB. Maak een vuist!Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Nachtafsluitingen N210 in juni  

vrijdag, 10 juni 2016 09:00 by sottje

Op de N210 bij Krimpen aan den IJssel vinden in juni 2016 meerdere nachtafsluitingen plaats. Het betreft het weggedeelte tussen de rotonde N210/Ouverturelaan en de rotonde N210/N474. De werkzaamheden vinden plaats in de avonden en nachten van maandag 20 juni 2016 20.00 uur tot en met vrijdag 24 juni 2016 06.00 uur. De provincie Zuid-Holland voert in die periode reparaties uit aan het asfalt. De nood- en hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de weg. Het overige verkeer wordt bij de nachtafsluitingen omgeleid via borden.

Afsluiting rijbaan
De rijbaan is afgesloten van:

  • Van maandag 20 juni 2016, 20.00 uur tot en met dinsdag 21 juni 2016, 06.00 uur.
  • Van dinsdag 21 juni 2016, 20.00 uur tot en met woensdag 22 juni 2016, 06.00 uur.
  • Van woensdag 22 juni 2016, 20.00 uur tot en met donderdag 23 juni 2016, 06.00 uur.
  • Van donderdag 23 juni 2016, 20.00 uur tot en met vrijdag 24 juni 2016, 06.00 uur.

Omleidingen
Richting Rotterdam

  • Verkeer richting Rotterdam wordt tijdens de werkzaamheden tussen 20.00 uur en 00.00 uur over de doelgroepenstrook geleid. Een uitzondering hierop is donderdag 22 juni, dan is de doelgroepenstrook van 20.00 uur tot 22.00 uur beschikbaar.
  • Autoverkeer richting Rotterdam wordt tijdens de werkzaamheden tussen 00.00 uur en 06.00 uur omgeleid via de N474, Ouverturelaan, Van Ostadelaan en Nieuwe Tiendweg.
  • Vrachtverkeer richting Rotterdam wordt tijdens de werkzaamheden tussen 00.00 uur en 06.00 uur over de parallelweg geleid. Het vrachtverkeer wordt onder begeleiding van verkeersregelaars en met een om-en-om regeling over de parallelweg geleid. Hiermee wordt onwenselijk vrachtverkeer door de woonwijk van Krimpen aan den IJssel voorkomen.

Richting Bergambacht

  • Verkeer richting Bergambacht wordt tijdens de werkzaamheden tussen 20.00 uur en 06.00 uur over de parallelbaan geleid. In de nachten tussen 00.00 uur en 06.00 uur wordt het verkeer onder begeleiding van verkeersregelaars en met een om-en-om regeling over de parallelweg geleid.

 

Skaret View

This is my picture!

CloseSkaret View

 

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de rotonde N210/Ouverturelaan, Ouverturelaan, N477 Krimpenerbosweg en de rotonde N210/N474, zie ook onderstaande route. Houd rekening met een extra reistijd van maximaal 5 minuten.

 

 

Openbaar vervoer
De lijndiensten rijden tijdens de werkzaamheden via een alternatieve route. Ga voor meer informatie naar www.arriva.nl.
Hinder Hoewel de provincie er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Note: Slechte weersomstandigheden kunnen werkzaamheden vertragen. Actuele informatie over de werkzaamheden aan de N210 vindt u op www.zuid-holland.nl/n210


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Onderzoek naar nieuwe verbindingsweg tussen N210 en de Noord  

donderdag, 4 februari 2016 13:00 by sottje

Op donderdag 4 februari hebben de wethouders Pieter Neven (gemeente Krimpenerwaard) en Gerrit Boudesteijn (gemeente Krimpen aan den IJssel) een intentie- samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst beschrijft de afspraken voor een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe verbindingsweg tussen de N210, de Tiendweg (Krimpen aan den IJssel) en de Noord (Krimpen aan de Lek).

Voordat er een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd kan worden is onderzoek noodzakelijk. Met deze overeenkomst willen beide gemeenten inzicht krijgen in de effecten voor het verkeer, de ruimte en het milieu.

Waarom een nieuwe verbindingsweg?
Aanleiding voor een nieuwe verbindingsweg is een initiatief van de aan de Noord en Lekdijk gevestigde bedrijven. Beide gemeenten verwachten met de nieuwe verbindingsweg een vermindering van de verkeersdrukte op de Noord en de Lekdijk. Ook verwachten zij een betere bereikbaarheid van de betreffende bedrijfsterreinen. De nieuwe verbindingsweg kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de risicospreiding in geval van een calamiteit op de Algeracorridor (met name ter hoogte van de kruising Industrieweg/N210/Nieuwe Tiendweg in Krimpen aan den IJssel.

Nieuwe verbindingsweg al langer onderwerp van gesprek
Sinds 2011 zijn er tussen de beide gemeenten gesprekken gevoerd over de mogelijk aanleg van een verbindingsweg tussen de N210, ter hoogte van Carpe Diem, en de Noord in Krimpen aan de Lek. Het eerste deel van deze verbindingsweg, tot aan de Tiendweg, is al in 2010 gerealiseerd met de aanleg van de nieuwe N210.

Een paar maanden geleden hebben de betrokken ondernemers een en ander opnieuw onder de aandacht gebracht. Uit recent bestuurlijk overleg tussen beide gemeenten is gebleken dat er aanleiding is om de onderzoeksvraag weer aan de orde te stellen. Beide gemeenten zien de nieuwe verbindingsweg als een voorziening waarbij zij mogelijk een gezamenlijk belang hebben.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Werkzaamheden N477/N210 op zaterdag 14 november  

woensdag, 11 november 2015 12:11 by sottje

Aanstaande zaterdag gaat de provincie een verzakking (zonk) weghalen uit de aansluiting van de N477 en de N210. Hierdoor zal er tussen 08.00 uur tot 19:00 een halve rijbaan afzetting gerealiseerd worden op de N477 om de zonk tijdelijk op te vullen met nieuw asfalt. Deze maatregel is tijdelijk om in ieder geval de winter door te komen.

Het verkeer wordt door middel van verkeersregelaars om en om langs het werkvak geleid. Er wordt hier met verkeersregelaars gewerkt omdat er heel dicht op de rotonde gewerkt wordt en men dus moeten oppassen dat de N210 niet te veel geblokkeerd wordt.

Het verkeer blijft in twee rijrichtingen mogelijk. Houdt wel rekening met vertragingen.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Afspraken over opening Algerabrug 'grote stap'  

dinsdag, 3 maart 2015 11:03 by sottje

Door Gert Onnink:

Brug in zomer nog maar één keer per uur open
De files rond de Algerabrug zijn niet voorbij, maar de gemeente Krimpen aan den IJssel is toch tevreden met de aangepaste openingstijden van de oeververbinding. Een definitieve oplossing van de verkeersproblemen duurt nog wel een jaar of 10, zeggen de wethouders.

Eigenlijk, zo begint wethouder Gerrit Boudesteijn (Leefbaar Krimpen, mobiliteit), is de kiem voor de deal met Rijkswaterstaat al in oktober gelegd. Toen gaf de gemeente Krimpen aan den IJssel aan hoe de openingstijden van de Algerabrug verbeterd zouden moeten worden.

Vorige week woensdag zaten beide partijen om de tafel. De uitkomsten stemden Krimpen tevreden: de gevreesde opening van de Algerabrug van 15.50 uur is van de baan. Verder gaat de verbinding over de Hollandsche IJssel in de zomer nog maar één keer per uur open. ,,We hebben onze insteek gehaald,'' vat wethouder Marco Oosterwijk (SGP, economie) samen. ,,Dit is een grote stap en daar zijn we zeer content mee.''

De Krimpense bestuurder stelt vast dat er meer partijen ingenomen zijn met de uitkomst. ,,De ondernemers, maar ook de gemeente Krimpenerwaard. We zien dat er ook veel verkeer vanuit de Krimpenerwaard en zelfs Lopikerwaard over de N210 en de Algerabrug gaat.''

De oplossing betekent in elk geval dat de Algerabrug in de zomertijd minder vaak open hoeft voor de pleziervaart, iets wat veel automobilisten een doorn in het oog was. Het bedrijfsleven kraakte de ongewenste passages van talloze 'klompen met zeiltje' die voor files zorgden.

Over de beroepsvaart zijn geen aparte afspraken gemaakt. ,,Ik stel vast dat de meeste schepen onder de brug door kunnen,'' zegt Oosterwijk. De Alphense containervervoerder Van Uden, die veel gebruikmaakt van de Algerabrug, verwijst hij door naar Rijkswaterstaat. ,,Wij hebben begrepen dat daar de deur voor Van Uden open staat.''

Lange adem
De afspraken met Rijkswaterstaat gelden voor onbepaalde tijd. De twee betrokken wethouders erkennen dat een definitieve oplossing van de verkeersproblemen op en rond de Algerabrug een kwestie van lange adem is. De eventuele komst van een extra of uitgebreidere oeververbinding ligt ergens tussen 2024 en 2028. Wethouder Boudesteijn spreekt van een 'stip aan de horizon'. ,,Het is aan ons om dat in politiek Den Haag en bij de Metropoolregio op de agenda te krijgen en te houden,'' zegt Oosterwijk.

In de tussentijd moet met andere aanpassingen het fileleed worden beperkt. Een betere communicatie en de inzet van sociale media worden geopperd. Verder kijkt Boude-steijn uit naar de proef die IHC en Hollandia nu doen met een fiets/voetveer naar Bolnes. Daarvan maken dagelijks 150 mensen gebruik. ,,De verkeersinstallaties doen het beter, er komen voor juni informatieborden, we pakken de afslag aan de Capelse kant aan en werken aan het busstation.''

Maar de files weg? Oosterwijk: ,,Dat gaat nooit gebeuren, maar dat geldt voor de hele regio.''

bron: AD 28-02-2015


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge