Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Aanbieden petitie 2e kamer op 11 juni 2019  

maandag, 10 juni 2019 11:06 by sottje

Wij zijn een samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie uit een gebied met 300.000 inwoners.

Voor de start van de discussies rond de oeververbinding Oost of Oost-Oost studeerde veel bewonersorganisaties al op ALLE 5 doelstellingen (zie bijlage), vastgesteld door de Minister van I&W in november 2018, om oplossingen met een breed draagvlak onder de bevolking te vinden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een consultatieve participatie aanwezig is.

Alle democratische middelen zijn gebruikt maar van een consultatieve (hoogwaardige) participatie blijkt geen sprake te zijn.

Het is ook onduidelijk wie nu werkelijk de regie voert in een organisatie met vele betrokken instituties, het ministerie, de provincie, MRDH en de gemeente Rotterdam.

Na november 2018 bleek dat er al in juni 2019 een beslissing voor de startfase genomen zou moeten worden, terwijl bewoners pas in maart 2019 geïnformeerd werden en van participatie nog geen enkele sprake was geweest.

  1. Wij vragen uw steun om de Minister te vragen een in juli 2019 niet te kiezen voor één locatie, maar beide opties nader te onderzoeken.
    Oplossing op één locatie lost de meervoudige probleemstellingen niet op en daarom roepen de samenwerkende bewonersorganisaties ook op een regionale benadering te hanteren, zoals ook is voorgesteld aan de Provinciale Staten; 
  2. Na bestudering van de processtukken blijken deze onvolledig te zijn en omissies te bevatten. Eén van de meest in het oog springende voorbeeld is hoe men met het nautische onderwerp omgaat; 
  3. Wij vragen tevens uw steun om de Code Maatschappelijke Participatie volledig toe te laten passen door de overheden en erop toe te zien dat er sprake is van een consultatieve (hoogwaardige) participatie van bewoners zodat ook voldoende draagvlak wordt gerealiseerd;
  4. In de praktijk hebben wij proefondervindelijk ondervonden dat het Omgevingsmanagement MIRT-Verkenning Oeververbinding Regio Rotterdam niet het mandaat heeft om een consultatieve (hoogwaardige) participatie in te richten; daarmee is geen recht gedaan aan de participatiecode voor MIRT-projecten.

Door de bewoners zijn er de afgelopen periode serieuze documenten geproduceerd met constructieve en innovatieve ideeën (out-of-the-box) die een oplossing kunnen bieden voor de doelstellingen die zijn gesteld. Op documenten en brieven wordt onvoldoende tot niet gereageerd.

De door het ministerie gestelde projectdoelen omvatten een meervoudige problematiek van geheel verschillende aard. De inzet van het Omgevingsmanagement MIRTVerkenning Oeververbinding Regio Rotterdam richt zich op een oplossing op 1 locatie.

De samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie voorziet een “waterbed”-effect met deze benadering en streeft met haar intensieve inzet dan ook naar een integrale aanpak waarbij verder onderzoek op 2 de locaties wordt gedaan inclusief een consultatieve (hoogwaardige) participatie.

Namens de samenwerkende Bewoners-Organisatie-coalitie,

B.J.H. van Rooij

Bijlage: Aanbieden petitie 2e kamer def 08-06-2019.pdf (95,7KB)

Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam  

maandag, 18 februari 2019 22:00 by sottje

Maandagavond was de informatiebijeenkomst over de “MIRT-Verkenning oeververbinding Regio Rotterdam”. Tijdens deze avond werd de achtergrond en de beslismomenten van de pre-verkenning toegelicht met ‘oost’ (Kralingen – Feijenoord) en ‘oost-oost’ (Ridderkerk – Krimpen aan den IJssel) als laatste twee opties. Ook werd het verdere proces en de tijdlijn toegelicht.

Al snel werd duidelijk dat het uiteindelijk allemaal draait om de Brienenoordcorridor en de doorstroming op de A16. Het doel van de extra oeververbinding is dus niet het ontlasten van de Algeracorridor. Het ontlasten van de Algeracorridor is eerder een middel om de Brienenoordcorridor te ontlasten.

Tijdens de avond kwamen daarom zaken als woningbouw, de groene Krimpenerwaard en veiligheid (in geval van overstromingen) niet aan de orde. Het draait allemaal om de doorstroming op de A16. En daar heeft de overheid € 480 miljoen voor gereserveerd.

Dan rijst nog steeds de vraag of we deze oeververbinding wel willen hebben. In zijn huidige vorm gaat het, los van het huizen- en natuur vraagstuk, namelijk nieuwe problemen met zich meebrengen. Verkeer vanuit bijvoorbeeld Gouda, Nieuwerkerk en Capelle zal bij drukte straks eerder geneigd zijn om via de Algerabrug naar het zuiden van het land te reizen en vice versa. Het is dus maar de vraag of deze oeververbinding de drukte op de Algerabrug zal verminderen. Wel zal het voor inwoners uit de Krimpenerwaard makkelijker worden om de Krimpenerwaard aan de westkant te verlaten. Een echte visie ontbrak eigenlijk.

Medio 2019 zal de keuze tussen ‘oost’ en ‘oost-oost’ worden gemaakt. En is de kans de keuze op ‘oost-oost’ gaat vallen aanwezig? De filedruk van de Algeracorridor op de Brienenoordcorridor is aanzienlijk en iets wat in ons voordeel spreekt. Dit is gelijk onze enige troefkaart. Rotterdam wil de stadsbrug erg graag en hebben ze als medebeslisser een flinke vinger in de pap. Er zal flink gelobbyd moeten worden.

Kijk voor meer informatie ook op mrdh.nl/project/mirt-verkenning-oeververbindingen-regio-rotterdam


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

informatiebijeenkomst project MIRT-verkenning oeververbinding  

maandag, 4 februari 2019 17:00 by sottje

Het project MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam doet onderzoek naar een nieuwe oeververbinding voor de Nieuwe Maas.

Hiervoor vindt op maandag 18 februari een informatiebijeenkomst plaats bij Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan den IJssel. U kunt om 18.45 uur binnenlopen en om 19.00 uur start een korte gezamenlijke toelichting, waarna er tot 20.30 uur gelegenheid is om de resultaten van de onderzoeken, de besluitvorming en het vervolg uitgebreider te bekijken en te bespreken met de projectleden van de MIRT-verkenning.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.oeververbinding.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge