Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Informatieve commissie over grote kruising op 1 november  

maandag, 29 oktober 2018 15:10 by sottje

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de (omgeving van de) grote kruising anders in te richten is afgerond. De uitkomsten daarvan worden toegelicht in een informatieve commissie van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel op 1 november 2018 om 20.00 uur.

Tijdens deze avond wordt het gehele project, stap voor stap, toegelicht. Het project bestaat uit meerdere onderdelen en fasen.

Groot onderhoud

Er is groot onderhoud aan de ‘grote kruising’ (C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg, Industrieweg) in Krimpen aan den IJssel nodig. Het gaat om een groot project dat gepland staat voor 2021.

Recent is de gemeente met de uitvoering van het project gestart. Momenteel is het verleggen van de kabels en leidingen aan de zijde van de Rotterdamseweg in volle gang. Vervolgens leggen ze een calamiteitenstrook aan om ruimte te maken.

In opdracht van de gemeenteraad is het project meer dan alleen groot onderhoud. Waar mogelijk wordt de kruising anders ingericht. Daarmee willen men het gebruik van fiets en openbaar vervoer verbeteren. Ook probeert men de doorstroming voor autoverkeer te verbeteren. 

In de eerste fase (in 2019 en 2020) is de gemeente nog niet meteen met de grote kruising zelf bezig. Eerst moeten er voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden, vooral voor fietsers en het openbaar vervoer. Ook daarmee maakt men ruimte voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan de grote kruising zelf (in 2021).

Bij alle maatregelen die de gemeente treft, probeert men meteen de gewenste eindsituatie te bereiken. Die gewenste eindsituatie wordt op 1 november toegelicht. Ook legt men uit wat de voordelen van de nieuwe situatie zijn.

Kruising wordt voortdurend geïnspecteerd

Zoals u wellicht heeft gezien, zijn delen van het wegdek van het kruispunt verzakt. Tot 2021 zal de gemeente diverse maatregelen moeten nemen om de doorstroming van het verkeer tijdens de reconstructie mogelijk te maken. De gemeente onderzoekt op dit moment nog of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de verzakking van de funderingsconstructie te stabiliseren.

De kruising wordt voortdurend geinspecteerd en als daartoe aanleiding is, onderneemt men concrete actie. Elk risico op verdere verzakking uitsluiten is niet mogelijk. Daarom is al eerder een calamiteitenplan opgesteld.

Gemeenteraad al eerder geïnformeerd

Al eerder is de gemeenteraad over de voortgang van dit project geïnformeerd. In de informatieve vergaderingen van 28 september 2017 en 11 januari 2018 is uitgelegd, welke concrete maatregelen getroffen kunnen worden en welke maatregelen niet haalbaar of effectief zijn. De presentaties kunt u vinden op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel. www.krimpenaandenijssel.nl/grotekruising.


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Uitzichtloosheid van het bereikbaarheid vraagstuk  

dinsdag, 4 april 2017 11:00 by sottje

Vorige week donderdag 30 maart kwam de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel tijdens een informatieve commissie bijeen om met elkaar te praten over het bereikbaarheidsvraagstuk en over de aanpak hiervan. De gemeente onderkent in ieder geval dat er, ondanks de aanleg van de wisselstrook, beter openbaar vervoer en het beter benutten programma, weinig voortgang is geboekt. Ook merkt de gemeente op dat het een lastig vraagstuk is.

Er zijn in de afgelopen jaren al heel wat onderzoeken uitgevoerd en er is nog veel meer gepraat. Je zou dan ook denken dat de raad het er snel over eens zou zijn dat er inderdaad een probleem is. Zelfs dat werd deze avond weer ter discussie gesteld. De bal werd ouderwets rondgespeeld. Zoals Arjan Bosker in een tweet moois samenvatte:

Een van de insprekers wees tijdens de vergadering op een raadsvergadering uit april 1978 waarin de bereikbaarheid ook op agenda stond. We zijn in die 39 jaar inderdaad niet heel veel opgeschoten. Er gaat nog veel gepraat worden.

Ook buiten de raad vallen de partijen nog over elkaar heen. Na een stuk van de Stem van Krimpen was de SGP er als de kippen bij om vooral te melden dat het om een uitwerking van een SGP motie gaat. 

Al met al heb ik er een hard hoofd in dat we veel verder gaan komen dan praten. En de landelijke overhead blijft ondertussen gewoon reopen dat er eigenlijk helemaal geen geld is.

Belangrijk is in ieder geval dat de gemeente Krimpen het voortouw neemt en samen met onder andere de gemeente Krimpenerwaard een gezamenlijk standpunt inneemt e aan de bel blijft trekken bij het rijk. Moeten ze wel eerst de eigen gelederen zien te sluiten. En dat laatste gaat nog een flinke uitdaging worden.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Werkzaamheden Krimpen aan den IJssel 2015  

woensdag, 25 februari 2015 12:02 by sottje

Om de kwaliteit van de wegen en het riool op peil te houden, worden ook dit jaar weer diverse werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zo werken ze dit jaar op verschillende plaatsen. Graag vertellen zij u alvast welke doorgaande wegen dit jaar op de schop gaan.

Werk aan doorgaande wegen
Bij werkzaamheden en afsluitingen aan de hoofdroutes ondervinden veel weggebruikers hinder. Dit is helaas niet te voorkomen. Ook de kwaliteit en veiligheid van deze wegen moeten we behouden. Om ervoor te zorgen dat het verkeer toch van A naar B kan, zorgt de gemeente altijd voor alternatieve omleidingsroutes. Deze omleidingsroutes
worden afgestemd met de hulpdiensten. Dit gebeurt binnen de Coördinatie Commissie Verkeerszaken (CCV). In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de politie,
brandweer en andere hulpdiensten, vervoersmaatschappijen, het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, een verkeerskundig bureau en medewerkers van de gemeente. De CCV adviseert op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid, bijvoorbeeld bij zaken als geplande wegreconstructies, wegwerkzaamheden, verkeerstechnische
vraagstukken en nieuwe verkeersprojecten.

Om welke wegen gaat het in 2015?
Op dit moment wordt er gewerkt aan de Burgemeester Aalberslaan tussen de Noorderstraat en de Middenwetering. Vorig jaar zijn deze werkzaamheden gestart en we
hopen ze in mei 2015 af te ronden.

Nieuwe Tiendweg: Na de werkzaamheden aan het eerste deel van de Burgemeester Aalberslaan wordt de Nieuwe Tiendweg weer opgepakt. Het gaat hierbij om het laatste
deel: tussen de Burgemeester Aalberslaan en de Groenendaal. Deze werkzaamheden starten in de zomervakantie en duren naar verwachting 12 weken.

Burgemeester Aalberslaan (deel 2): Na de Nieuwe Tiendweg is het tweede deel van de Burgemeester Aalberslaan aan de beurt. Het gaat hierbij om het deel tussen de Middenwetering en de Nieuwe Tiendweg. De kruising met de Middenwetering blijft in gebruik, want die is vorig jaar al aangepast.

Parkzoom: Als de Burgemeester Aalberslaan klaar is, wordt eind dit jaar nog gestart met de werkzaamheden aan de Parkzoom. Dit betreft de hele weg tussen de Groenendaal
en de Burgemeester Aalberslaan.

Waarom is dit nodig?
De grond in Krimpen aan den IJssel zakt snel. Om de kwaliteit van de wegen en het riool op peil te houden, zijn wegwerkzaamheden noodzakelijk. Doen ze dat niet, dan bestaat bij hevige regenbuien de kans dat rioolwater op straat komt. Daarnaast worden de wegen steeds intensiever gebruikt door verkeersdeelnemers. Daarom nemen ze bij reguliere wegwerkzaamheden ook maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het gaat bij herstratingswerkzaamheden vaak om complexe projecten waar, naast het ophogen en asfalteren van de wegen, ook de riolering vervangen wordt. Ook het aanleggen van nieuwe kabels en het plaatsen van lichtmasten op ons eigen netwerk pakken ze tegelijkertijd op.

Hoe houden ze u op de hoogte?
Rondom elk herstratingsproject organiseert de gemeente een inspraakbijeenkomst. Samen met inwoners en ondernemers gaan ze in gesprek over de werkzaamheden.
We krijgen vaak zeer bruikbare informatie van buurtbewoners. Ook tijdens de werkzaamheden komen er goede suggesties binnen, die wij indien mogelijk oppakken. Zo
Daarnaast informeren zij u door borden langs de route, de wekelijkse pagina in de IJssel- en Lekstreek, maar vooral ook via Twitter, Facebook en onze website. Kijk ook voor actuele informatie over de wegwerkzaamheden op: www.krimpenaandenijssel.nl/wegwerkzaamheden.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge