Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Werkzaamheden Wisselstrook vanaf 1 april  

zondag, 15 maart 2015 23:03 by sottje

Haal je fiets uit het vet, check de bustijden, richt een kantoor in. Vanaf 1 april is de wisselstrook 3 weken lang, met uitzondering van de spits, afgesloten. De gemeente Capelle aan den IJssel gaat de afslag van de wisselstrook verlengen waardoor het rechtdoorgaande en afslaande verkeer elkaar niet meer zo in de weg zitten. Het is dus voor een goed doel.

De wisselstrook is van 1 april tot 21 april dagelijks afgesloten van 09.00 tot 15:00. In de nacht van maandag 20 april vanaf 19:00 tot dinsdag 21 april tot 06:00 is de wisselstrook ook afgesloten in verband me asfalteringswerkzaamheden. De gemeente Capelle zal de komende periode communiceren via de krant, de website en met informatieborden langs de weg.

De werkzaamheden zijn in het kader van het project ‘Beter Benutten’.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Werkzaamheden Krimpen aan den IJssel 2015  

woensdag, 25 februari 2015 12:02 by sottje

Om de kwaliteit van de wegen en het riool op peil te houden, worden ook dit jaar weer diverse werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zo werken ze dit jaar op verschillende plaatsen. Graag vertellen zij u alvast welke doorgaande wegen dit jaar op de schop gaan.

Werk aan doorgaande wegen
Bij werkzaamheden en afsluitingen aan de hoofdroutes ondervinden veel weggebruikers hinder. Dit is helaas niet te voorkomen. Ook de kwaliteit en veiligheid van deze wegen moeten we behouden. Om ervoor te zorgen dat het verkeer toch van A naar B kan, zorgt de gemeente altijd voor alternatieve omleidingsroutes. Deze omleidingsroutes
worden afgestemd met de hulpdiensten. Dit gebeurt binnen de Coördinatie Commissie Verkeerszaken (CCV). In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de politie,
brandweer en andere hulpdiensten, vervoersmaatschappijen, het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, een verkeerskundig bureau en medewerkers van de gemeente. De CCV adviseert op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid, bijvoorbeeld bij zaken als geplande wegreconstructies, wegwerkzaamheden, verkeerstechnische
vraagstukken en nieuwe verkeersprojecten.

Om welke wegen gaat het in 2015?
Op dit moment wordt er gewerkt aan de Burgemeester Aalberslaan tussen de Noorderstraat en de Middenwetering. Vorig jaar zijn deze werkzaamheden gestart en we
hopen ze in mei 2015 af te ronden.

Nieuwe Tiendweg: Na de werkzaamheden aan het eerste deel van de Burgemeester Aalberslaan wordt de Nieuwe Tiendweg weer opgepakt. Het gaat hierbij om het laatste
deel: tussen de Burgemeester Aalberslaan en de Groenendaal. Deze werkzaamheden starten in de zomervakantie en duren naar verwachting 12 weken.

Burgemeester Aalberslaan (deel 2): Na de Nieuwe Tiendweg is het tweede deel van de Burgemeester Aalberslaan aan de beurt. Het gaat hierbij om het deel tussen de Middenwetering en de Nieuwe Tiendweg. De kruising met de Middenwetering blijft in gebruik, want die is vorig jaar al aangepast.

Parkzoom: Als de Burgemeester Aalberslaan klaar is, wordt eind dit jaar nog gestart met de werkzaamheden aan de Parkzoom. Dit betreft de hele weg tussen de Groenendaal
en de Burgemeester Aalberslaan.

Waarom is dit nodig?
De grond in Krimpen aan den IJssel zakt snel. Om de kwaliteit van de wegen en het riool op peil te houden, zijn wegwerkzaamheden noodzakelijk. Doen ze dat niet, dan bestaat bij hevige regenbuien de kans dat rioolwater op straat komt. Daarnaast worden de wegen steeds intensiever gebruikt door verkeersdeelnemers. Daarom nemen ze bij reguliere wegwerkzaamheden ook maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het gaat bij herstratingswerkzaamheden vaak om complexe projecten waar, naast het ophogen en asfalteren van de wegen, ook de riolering vervangen wordt. Ook het aanleggen van nieuwe kabels en het plaatsen van lichtmasten op ons eigen netwerk pakken ze tegelijkertijd op.

Hoe houden ze u op de hoogte?
Rondom elk herstratingsproject organiseert de gemeente een inspraakbijeenkomst. Samen met inwoners en ondernemers gaan ze in gesprek over de werkzaamheden.
We krijgen vaak zeer bruikbare informatie van buurtbewoners. Ook tijdens de werkzaamheden komen er goede suggesties binnen, die wij indien mogelijk oppakken. Zo
Daarnaast informeren zij u door borden langs de route, de wekelijkse pagina in de IJssel- en Lekstreek, maar vooral ook via Twitter, Facebook en onze website. Kijk ook voor actuele informatie over de wegwerkzaamheden op: www.krimpenaandenijssel.nl/wegwerkzaamheden.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Werkzaamheden wisselstrook 11, 12 en 13 februari  

donderdag, 5 februari 2015 19:02 by sottje

Graafwerkzaamheden en leggen van kabel
Op woensdag 11 februari is de wisselstrook tussen 10.00 en 13.00 afgesloten. Dit in verband met graafwerkzaamheden en het leggen van een kabel voor een nog te plaatsen lichtmast bij de rotsblokken langs de wisselstrook. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Hage.

Extra rijbaan beschikbaar
De wisselstrook is tijdens deze werkzaamheden niet beschikbaar. Normaalgesproken is de slagboom van de rechterrijbaan vanuit Krimpen richting de Algerabrug dicht tussen 10.00 en 13.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de slagboom geopend, zodat deze rijbaan ook beschikbaar is.

Plaatsen lichtmast
In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 februari wordt de wisselstrook tussen 4.00 en 6.00 uur afgesloten voor het plaatsen en aansluiten van de lichtmast bij de rotsblokken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Citytec.


Actions:   E-mail | Permalink |

Afsluiting Rotterdamseweg in verband met herbestratingswerkzaamheden  

vrijdag, 25 maart 2011 11:11 by sottje

In de periode van maandag 28 maart tot en met vrijdag 6 mei zullen er aan de Rotterdamseweg (even huisnummers) in Krimpen aan den IJssel herbestratingswerkzaamheden plaatsvinden. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Noorderstraat en de Weteringsingel. Gedurende deze periode is de weg dan ook voor alle verkeer afgesloten.

Nog niet zo lang geleden vonden hier ook werkzaamheden plaats en om de drukte in de wijk te omzeilen werden veel auto's gedwongen via de verkeerslichten N210/Nieuwe tiendweg Krimpen in te rijden. Deze drukte in de wijk zorgde ook voor korte files op de afrit naar de Rotterdamse weg.

Houd dus ook rekening met extra vertraging bij de verkeerslichten.


Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge