Place sticky footer content here.

Algeracorridor

‘Leefbaar’, ‘Stem’ en actiegroep willen politiek draagvlak voor tweede oeververbinding  

vrijdag, 24 augustus 2012 11:12 by sottje

Terwijl de inwoners van Krimpen gezamelijk ideeen verzamelen voor de 1000 van de Algera is ook de lokale politiek zich ook aan het roeren. Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen hebben samen met actiegroep ‘Een tweede brug erbij nu’ een discussieavond georganiseerd.

De organisatoren ijveren voor een breed gedragen standpunt over een toekomstige tweede oeververbinding. Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen en de actiegroep ‘Een tweede brug erbij nu’ onderschrijven de inspanningen van de 1000 van de Algera, maar zijn van mening dat deze maatregelen naar de toekomst toe onvoldoende soelaas bieden: het verkeersaanbod zal blijven groeien, de creatieve oplossingen zullen een beperkte invloed hebben en ook de Algerabrug zelf is ‘bejaard’ en vormt dus een steeds groter risico.

Partijen en actiegroep vinden dat moet worden gestreefd naar een tweede oeververbinding. Daarvoor is breed gedragen politieke steun nodig – te beginnen in Krimpen aan den IJssel, maar óók in buurgemeente Capelle aan den IJssel. Zij realiseren zich dat een tweede oeververbinding nog jaren op zich zal laten wachten, maar weten tegelijker tijd dat infrastructurele projecten in Nederland veel tijd vergen. 
Met het vergaren van voldoende politieke steun willen beide lokale politieke groeperingen en de actiegroep ook gehoor geven aan een oproep van commissaris van de Koningin Jan Franssen. Hij heeft eerder dit jaar tijdens een werkbezoek aan Krimpen aangedrongen op een gemeenschappelijke visie van Krimpen en Capelle op de verkeersproblematiek.

De discussieavond op 5 september is bedoeld om helderheid te verschaffen over de plaatselijk politieke standpunten over de Algerabrug. De organisatoren hopen dat de avond een aanzet oplevert voor een afgewogen standpuntbepaling door de Krimpense gemeenteraad.
De discussieavond op 5 september vindt plaats in ontmoetingscentrum De Tuyter (Nachtegaalstraat 8, Krimpen aan den IJssel). De bijeenkomst begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.


Actions:   E-mail | Permalink |

Door de community geselecteerde ideeën  

woensdag, 1 augustus 2012 12:12 by sottje

De community heeft een aantal ideeën geselecteerd die verder uitgewerkt gaan worden. Er is niet één idee dat voor iedere bewoner/gebruiker aantrekkelijk of van toepassing is. Vandaar dat wij bij de uitwerking streven naar een mooi ‘mandje’ van maatregelen en diensten.

  • stimuleren (elektrisch) fietsgebruik
  • flexplekken
  • metro spitsbusjes
  • waterbus doortrekken naar Schoonhoven
  • carpoolen
  • Algera app
  • Actuele reistijdinformatie langs de weg
  • een verzameling aan suggesties over afstelling stoplichten, belijning, gebruik wisselstrook en andere infra-aanpassingen
  • brugopeningen aanpassen ten voordele van de auto

Actions:   E-mail | Permalink |

Welke ideeën zijn uitgewerkt  

maandag, 2 juli 2012 11:12 by sottje

Er zijn al aardig wat ideeën uitgewerkt. De fietsregeling, Flexplekken, Metro spitsbusjes, Waterbus naar Schoonhoven, Carpoolen, Algera-app, Reistijd info langs de weg, Infra ideeën en wijzigen van het aantal brugopeningen.

Fietsregeling
Het idee van het stimuleren van fiets is (in overleg met de belastingdienst) omgezet naar een kortingsregeling voor tweewielers. Stap op de fiets/ e-bike/e-scooter in plaats van in de auto, en je kunt maximaal € 550,- korting krijgen bij aanschaf! Een korting die je soms zelfs kan combineren met de bestaande fietsregelingen van werkgevers! Begin oktober is deze kortingsregeling voor de Algera actief van start gegaan.  Fietshandelaren uit Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk doen mee met deze regeling. Heb je de posters al gezien?De eerste fietsen zijn inmiddels verkocht.

Flexplekken
Flexwerken in plaats van in de file staan? We hebben 8 bedrijven gevonden die alles weten over aantrekkelijke flexwerklocaties. Begin oktober zijn ze bij elkaar geweest en hebben ze diverse mogelijkheden besproken. Hoe krijg je een filerijder zover dat hij uit de file stapt en zijn tijd nuttiger besteed in een flexkantoor? Het kan, dat is gebleken. Op dit moment voeren 2 bedrijven serieus overleg met Idejo (nabij rotonde Carpe Diëm, op bedrijventerrein Tiendweg) en De Verkeersonderneming.

Metro spitsbusjes
Elke 3-4 minuten busjes (9-15 personen) laten rijden, als ware het een metro. We hebben contact gezocht met Arriva (die de busdienst vanaf december gaat overnemen van Connexxion). Zij willen dit idee serieus onderzoeken en starten daarmee in januari 2013.

Waterbus naar Schoonhoven
We hebben contact gezocht met de waterbusdiensten. De lijn doortrekken naar Schoonhoven is voor hen (nog) niet aan de orde; te weinig aanbod van passagiers, te grote concurrentie op de buslijnen (die ook sneller zijn en meer haltes hebben) en de omvang van de investeringen in steigers zijn voor hen de belangrijkste redenen. Daarnaast zou de reis vanwege de vele stoppunten (te) lang duren. Hetzelfde geldt voor de Waterbus op de Hollandse IJssel. Wel verwachten we in november de resultaten van een onderzoek om de Waterbus vaker te laten varen op de huidige  lijn.
Ook waren er vele tips om de Waterbus bekender te maken en slimmer te laten functioneren. Een van de leden van de 1000 van de Algera, Fred Slappendel gaat al die tips onderzoeken en waar nodig realiseren (zie hieronder).

Carpoolen
Een lastig onderwerp in Nederland. Het is vaak geprobeerd en minstens zo vaak niet goed van de grond gekomen. Carpoolplaatsen staan vaak bij lange na niet vol, ook langs de N210. Op de website werden ideeën geplaatst van systemen en bedrijven die dit organiseren in het buitenland. Veel van deze matching-systemen lijken meer geschikt voor lange afstanden. Zou het dan anders moeten? Wij willen met ondernemers en bewoners om de tafel om het carpoolidee uit te werken rondom buurten, verenigingen, clubs, collega’s, bekenden enz. Op basis van beloning of een spaarsysteem want je moet er wel iets mee opschieten. Meld je hiervoor aan via info@verkeeronderneming.nl! Het idee van de Belbus zou hier ook in passen….

Algera-app
Real-time verkeersinfo via een app. Dit is onderzocht en daaruit blijkt dat de achterliggende gegevens (weg en openbaar vervoer) nog niet gecombineerd, real-time en betrouwbaar genoeg zijn. Dat maakt het op dit moment complex en duur voor toepassing in een klein gebied; Daarom werken we nu aan een app voor de hele regio Rotterdam en omgeving. Wel hebben we het idee om (actuele) brugopeningen hierin op te nemen meegenomen. In 2013 meer….

Reistijd info langs de weg
Dit zijn informatie panelen met daarop reistijden en files (de zogenaamde DRIP’s). Een goed idee, maar dan wel op een slimme plek en met relevante informatie, net als de app. Er is gesproken met de provincie, de wegbeheerder van de N210. Vaste panelen op de diverse rotondes plaatsen kost een half miljoen. Veel geld, voor iets waarvan je niet zeker weet of het helpt. Een proef dan, voor een jaar? Dat kan met mobiele DRIP’s. Daar kijken we nu naar in overleg met Rijkswaterstaat.
Overigens staat er inmiddels een DRIP langs de Algeraweg, maar die stond al in de planning.

Alle infra ideeën
Al die tips en ideeën over stoplichten, belijning, openstellingen afritten, wegaanpassingen enzovoort; in hoeverre zouden die helpen? Veel ideeën kosten veel geld, ze zijn niet altijd zomaar uit te voeren (of terug te draaien), liggen gevoelig bij omwonenden en andere belanghebbenden. Daarom gaan we ze nu eerst doorrekenen in een zgn. dynamische modelstudie. Dit hebben we ook afgestemd met de gemeenten. De studie start deze maand. Vijf leden van de website kijken mee, want een modelstudie blijft maar een berekening. Klopt het met de werkelijkheid? Eind januari zijn de resultaten bekend. Wordt vervolgd!

Brugopening
Die brug minder vaak open in de spits! Dat was geen idee, dat was een noodkreet! Rijkswaterstaat gaat er wat mee doen. Binnenkort meer nieuws.


Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge