Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Krimpenerwaard scoort met fietsenregeling  

woensdag, 11 december 2013 13:12 by sottje

Niemand in de regio Rotterdam maakt zoveel gebruik van de kortingsregeling op tweewielers als bewoners van de Krimpenerwaard. Er zijn in totaal 113 tweewielers verkocht. Hiermee laat het de nummer 2 Rotterdam (61) en de nummer 3 Spijkenisse (56) ver achter zich.

De E-bike is erg populair. Dat is ook logisch, want de Algerabrug over fietsen is met deze snelle fiets geen enkel probleem!

Met name de intensieve samenwerking tussen De Verkeersonderneming, Algeracorridor en 5 lokale fietsenhandelaren heeft voor dit succes gezorgd. Gezamenlijk hebben ze laten zien dat de tweewieler een uitstekend alternatief is om de spits te mijden.

Informatie over  de fietsenregeling is terug te vinden op deze website. Via de E-bike probeerpool is het mogelijk om eens een E-bike te proberen.


Actions:   E-mail | Permalink |

Haringvlietbrug en Algerabrug minder vaak open  

dinsdag, 3 december 2013 13:12 by sottje

De Haringvlietbrug en de Algerabrug gaan de komende jaren minder vaak open. Dat komt door bezuinigingen bij Rijkswaterstaat. De maatregelen gaan in 2015 in.

Bij de Haringvlietbrug zal op rustige tijden niet altijd meer een brugwachter aanwezig zijn. Op den duur zal de brug helemaal op afstand bediend worden.

De Algerabrug tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel wordt in de winter alleen nog op afroep bediend. Ook buiten de regio wordt er bezuinigd op brug- en sluiswachters. In totaal verdwijnen er landelijk veertig banen.

De maatregelen lijken niet te zijn genomen in het kader van de filebestrijding. Het gaat om een bezuinigings maatregel. Daarnaast is het met name in de zomerperiode dat het verkeer last heeft van de vele brugopeningen.

bron: www.rijnmond.nl


Actions:   E-mail | Permalink |

Geen noodzaak meer voor autoveer Stormpolder - IJsselmonde  

vrijdag, 22 november 2013 13:12 by sottje

Een formele terugkoppeling inzake het autoveer Stormpolder – IJsselmonde, de studie waar De Verkeersonderneming in de achterliggende periode regelmatig contact over heeft gehad met de gemeentes.

Uit de studie bleek dat er zijn geen nautische belemmeringen zijn, in ieder geval geen aandachtspunten die niet oplosbaar zijn. Ook zijn op beide oevers geen belemmeringen op ruimtelijk, milieu en verkeerskundig gebied voor de beoogde aanlandingsplekken.

De “dikte” van de vervoersstroom is natuurlijk prijsafhankelijk. In de spits lijkt er afdoende potentie, al zal dit fluctueren. Buiten de spits is er nauwelijks potentie. Om een serieus alternatief te zijn, is het varen met 2 veren (in de spits) noodzakelijk. De nabijheid van vaste oeververbinding maakt de vervoerpotentie onzeker: automobilisten kunnen op het laatste moment besluiten een alternatieve route te kiezen.

Belangrijkst struikelblok is de exploitatie: er moet structureel hoe dan ook een fors bedrag op jaarbasis bij, een bedrag dat bovenop de investeringen in infrastructuur komt. Dit was geen verrassing, maar het onderzoek heeft dit expliciet gemaakt. Vraag is hoe een dergelijke investering zich verhoudt tot het oplossend vermogen van de spits, en dus gerechtvaardigd is.

Het onderzoek naar een autoveerverbinding maakte daarom onderdeel uit van een breder onderzoekspakket, genaamd “mandje Krimpen”. Naast het veer voerden wij tegelijk onderzoeken uit naar optimalisatie van de Algera-route (herinrichting kruispunten, verbeteren verkeerlichtinstallatie enz.), een P&R in de gemeente Krimpen, een fiets/voet veer Capelle-Krimpen en de haalbaarheid van wat wij noemen marktgerichte mobiliteitsdiensten (commerciële alternatieven voor vervoer).

De opbrengsten van deze andere onderzoeken zijn bij elkaar opgeteld dusdanig positief, dat de noodzaak voor een autoveer de komende jaren niet meer aan de orde is. Dit is inmiddels formeel besloten.


Actions:   E-mail | Permalink |

16 anti-filediensten presenteren zich in Rotterdam  

woensdag, 20 november 2013 13:12 by sottje

Op woensdag 27 november geeft minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het Nieuwe Luxor Theater het startschot voor de Marktplaats voor Mobiliteit.

Op deze marktplaats, een unieke aanpak van De Verkeersonderneming, worden nieuwe alternatieven aangeboden die Rotterdam rijk is om automobilisten te verleiden de spits te mijden.

Marktplaats

Sporten tijdens de spits, een e-bike leasen, slimme apps die voorkomen dat je in de file komt te staan, hulp voor werkgevers als het gaat om mobiliteit en collectief bedrijfsvervoer zijn zomaar een greep uit het assortiment van nieuwe alternatieven.

Ook werkgevers uit de Rotterdamse regio sluiten op deze ochtend aan om te zien met welke alternatieven zij aan de slag kunnen. Namens burgerinitiatief en platform Algeracorridor.nl zal Jeroen van Gent de gelegenheid krijgen aan de minister aan te geven welke diensten voor onze regio van belang kunnen zijn.

De Marktplaats voor mobiliteit vindt plaats in het Nieuwe Luxor Theater, Posthumalaan 1 in Rotterdam op woensdag 27 november van 10.00-12.00 uur. Aanmelden kan via e-mail.


Actions:   E-mail | Permalink |

Werkzaamheden Abram van Rijckevorselweg van start  

donderdag, 7 november 2013 13:12 by sottje

Begin dit jaar kondigde de gemeente Capelle a/d IJssel het al aan. Er zullen een aantal verkeerskundige verbeteringen doorgevoerd worden op de Abram van Rijckevorselweg vanaf het Capelseplein tot de Kanaalweg en de kruising Capelseweg-kanaalweg die de doorstroming moeten verbeteren.

Er was zelfs een uitgebreide informatieavond waarin de plannen werden toegelicht. Op de Abram van Rijckevorselweg (AVR) zullen bij de betreffende kruispunten de verkeerslichten vervangen worden, rechtdoorgaande rijstroken verdubbeld worden en zullen de opstelstroken verlengt worden. Dit betekent niet dat de hele AVR dubbele rijstroken krijgt. De rijstroken zullen voor de verkeerslichten verdubbelen en worden na de verkeerslichten weer samengevoegd. Dat wordt dus ritsen! De aanpassingen bij het kruispunt Capelseweg-Kanaalweg zal meer gericht zijn op veiligheid. Een compleet overzicht, voorzien van animaties, is terug te vinden op de website van Capelle aan den IJssel. Het project is onderdeel van het regionale programma Beter Benutten. Het zal eerdaags starten en de verwachting is dat het eind 2014 zal zijn afgerond.

Voor de schop daadwerkelijk de grond in gaat dienen er een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd te worden. Op zaterdag 16 november zal er gestart worden met het kappen van bomen. In de weken 47, 48 en 49 zullen er damwanden geplaatst worden. Het grondwerk en aanleggen voorbelasting zal beginnen in week 47 en klaar zijn in week 05 (2014). Deze voorbelasting heeft tot doel om er voor te zorgen dat de grond waar de nieuwe weg op komt te liggen later niet gaat nazakken.

Het verkeer kan wel gewoon gebruik blijven maken van de Abram van Rijckevorselweg.


Actions:   E-mail | Permalink |

Sneller over de Algerabrug dankzij ideeën bewoners  

woensdag, 30 oktober 2013 12:12 by sottje

Automobilisten zijn straks sneller over de Algerabrug.  Bewoners van de Krimpenerwaard dienden vorig jaar ideeën in om de files op deze drukke brug te verminderen. En met succes!

Gemeentes Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel zetten de komende periode de schop in de grond zodat iedereen straks beter doorrijdt. “Hoe gaaf is het dat ingediende ideeën nu daadwerkelijk uitgevoerd worden! Dit is het bewijs dat het de moeite waard is om mee te denken. Blijf dus vooral komen met ideeën en suggesties om de bereikbaarheid te verbeteren”, aldus Jeroen van Gent, oprichter van hét platform over bereikbaarheid in de Krimpenerwaard. 

De schop in de grond
Vorig jaar vroegen Jeroen van Gent en De Verkeersonderneming de inwoners van de Krimpenerwaard mee te denken over oplossingen voor het fileprobleem. In totaal worden 12 maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan een betere doorstroming. Zo
worden er verkeerslichten aangepast en beter ingesteld op het drukke verkeer. Het Capelseplein wordt voorzien van extra asfalt en De busbaan op de Abram van Rijckevorselweg wordt van de middenbaan naar de buitenbaan verplaatst zodat deze
niet langer het verkeer ophoudt door rechtsaf te slaan bij metrostation Capelse brug. Dit is een greep uit alle oplossingen die uitgevoerd worden om de files te verminderen. Alle oplossingen en werkzaamheden kunt u terugvinden op www.algera-corridor.nl.

Samenwerking
Wethouder Bart Prins van de gemeente Krimpen: "Ik ben blij dat voor veel mensen wordt meegedacht. Samen gaan we ervoor". Deze oplossingen zijn een samenwerking tussen bewoners van de Krimpenerwaard, het platform algera-corridor.nl, gemeentes Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel en De Verkeersonderneming, Verkeerswethouder Joost Eerdmans van de gemeente Capele aan den IJssel is verheugd over de maatregelen: "Fantastisch vooruitzicht. Je benut het asfalt beter en met een slimme afstelling van verkeerslichten en extra opstelstroken kunnen we de filedruk met misschien wel 50% terugdringen. Daar ben ik zeer tevreden over, dat is goed besteed geld."

Algera-corridor
Alle informatie over de verkeersstudie, de resultaten en de uiteindelijke werkzaamheden kunt u terugvinden op hét platform als het gaat om bereikbaarheid op en rond de Algerabrug. Ook als u andere ideeën heeft om de bereikbaarheid te verbeteren, kunt u die kwijt op www.algera-corridor.nl.

Over De Verkeersonderneming
In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, gemeente en stadsregio Rotterdam samen aan een beter bereikbare haven stad en regio Rotterdam. De Verkeersonderneming werkt onder andere samen met overheid en bedrijfsleven om de doelstellingen te bewerkstelligen. In de Krimpenerwaard werken gemeente Krimpen aan den IJssel, gemeente Capelle aan den IJssel en De Verkeersonderneming samen aan betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.

Update:
De presentatie en de samenvatting staan online.

Update 2:
Een aantal maatregelen zijn uitgewerkt in het forum voorzien van animaties.


Actions:   E-mail | Permalink |

Rotterdam lokt filerijders uit auto  

woensdag, 23 oktober 2013 12:12 by sottje

Automobilisten in de regio Rotterdam krijgen extra mogelijkheden om de spits te mijden. Via een ‘marktplaats voor mobiliteit’ krijgen ze diensten aangeboden die variëren van elektrische leasefietsen tot apps waarmee ze kunnen zien wat sneller is: de auto, de fiets of het openbaar vervoer.

De eerste van 16 diensten zijn vanaf vandaag beschikbaar. Ze moeten er samen voor zorgen dat in eerste aanleg ruim 4300 automobilisten in en rond het drukke Rotterdam uit de spits blijven. Het uiteindelijke doel is 16.000 zogeheten spitsmijdingen voor elkaar te krijgen, liet initiatiefnemer De Verkeersonderneming weten.

Mobiliteitsbudget
Deze organisatie van verschillende overheden schreef in het voorjaar een Europese aanbesteding uit voor bedrijven om met voorstellen te komen teneinde de files in de Rotterdamse regio te verminderen. Een van de gekozen projecten biedt werknemers een persoonlijk mobiliteitsbudget waarbij ze door slim te reizen geld kunnen overhouden. Een ander komt met verschillende soorten collectief vervoer, zoals luxe touringcars en shuttlebussen.

Steun
De nieuwe diensten kunnen in het begin rekenen op financiële steun van De Verkeersonderneming, waarin onder meer de stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf en de rijksoverheid zitten. Maar de dienstverleners moeten binnen 3 jaar financieel op eigen benen staan. Binnenkort begint een tweede toelatingsronde.

Knelpunten
Voor Rotterdam is in kaart gebracht waar de belangrijkste verkeersknelpunten zitten. Met bijeenkomsten en een website worden werkgevers en werknemers in contact gebracht met de nieuwe diensten om zo de ‘marktplaats voor mobiliteit’ te laten ontstaan.

Algeracorridor
Een van de knelpunten is de Algeracorridor. Het is dus goed mogelijk dat de diensten ook een positief effect op de doorstroming van de Algeracorridor zal hebben. We blijven de aanbestedingen dan ook met groot enthousiasme volgen.

bron: Telegraaf, Rotterdam lokt filerijders uit auto


Actions:   E-mail | Permalink |

Kortingsregeling tweewielers nu nog interessanter  

vrijdag, 20 september 2013 18:12 by sottje

Zoals in diverse media deze week gemeld is de kortingsregeling voor tweewielers nu al een succes. 340 auto's minder over de algerabrug. Wat een hoop mensen nog niet weten is dat deze kortingsregeling nu nog interessanter is geworden.

Gold de regeling voorheen alleen voor mensen die over algerabrug gingen? Nu geldt de regeling voor iedereen die minimaal 5 kilometer moet reizen en woont of werkt in de stadsregio Rotterdam*.  Dus woon je bijvoorbeeld in Lekkerkerk en werk je in Krimpen aan den IJssel dan is deze regeling ineens ook heel interessant geworden. Wel moet je nog steeds minimaal 2 maal per week met de tweewieler in plaats van met de auto. De voorwaarden kan je hier (pdf) nalezen en het aanvraagformulier is hier (pdf) te vinden.

Dus stap uit de file, laat die auto staan en pak de fiets, e-bike of e-scooter.

*Stadregio Rotterdam: betreft het grondgebied bestaande uit de volgende gemeentes:
(Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne)

Update:
De Verkeersonderneming laat weten dat bovenstaand voorbeeld niet goed is. Op dit moment wordt nog uitgezocht hoe de regeling wel moet worden geïnterpreteerd.


Actions:   E-mail | Permalink |

340 auto’s minder over Algerabrug  

vrijdag, 13 september 2013 12:12 by sottje

Dankzij het gebruik van de fiets, e-bike en –scooter rijden er momenteel 340 auto’s per week minder over de Algerabrug. Dat is een rij vanaf het Capelse Plein tot over de Algerabrug in Krimpen aan den IJssel.

Steeds meer automobilisten uit de Krimpenerwaard laten de auto twee dagen per week staan om met de tweewieler naar het werk te gaan. “Sinds ik met de fiets naar het metrostation Capelse Brug ga, ben ik gewoon sneller dan met de auto, zowel heen als terug”, aldus een enthousiaste deelnemer over de regeling.

Deze kortingsregeling geldt voor de hele regio Rotterdam en is bedoeld om de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio te verbeteren en daarmee ook de luchtkwaliteit. Mensen die nu met de auto naar het werk reizen én een minimale woon-werkafstand hebben van 5 kilometer komen in aanmerking voor de kortingsregeling. Alle informatie, voorwaarden én het aanmeldformulier zijn terug te vinden op www.algera-corridor.nl.

De Verkeersonderneming en het platform algera-corridor werken samen aan een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard door onder andere de alternatieven onder de aandacht te brengen. In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, gemeente en stadsregio Rotterdam samen aan een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio.


Actions:   E-mail | Permalink |

In welke media staan we als 1000 van de Algera?  

dinsdag, 10 september 2013 11:12 by sottje

De 1000 van de Algera krijgt steeds meer aandacht vanuit de media. Hieronder een overzicht van recente aandacht.

Gemeentepagina Krimpen

Gemeentepagina Capelle

artikel IJssel en Lek 13 juni 2012

Het item op RTV Rijnmond 

Het Kontakt, editie Lek en IJssel 

Het interview met Jeroen van Gent van www.algera-corridor.nl op LOK Radio (Lokale Omroep Krimpen) Tip: scroll even door naar het laatste kwartier. 

Zelf De 1.000 van de Algera promoten? Praat mee via twitter (@1000vandeAlgera) en gebruik de #1000vandealgera. Of like ons op Facebook en laat uw stem daar horen.


Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge