Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Wij zoeken jouw foto!  

zaterdag, 18 april 2015 09:04 by sottje

We zijn op zoek naar jouw foto’s. Het mag dan vaak kommer en kwel zijn op de Algeracorridor, toch is het ook een bijzonder stukje Nederland zo gelegen aan de Hollandse IJssel. Daarom gaan we een verjaardagskalender samenstellen van jullie foto’s. Foto’s van de Algerabrug, maar ook mooie platen van de Abram van Rijckevorselweg, grote kruising in Krimpen of het Capelseplein. Foto’s van nu, of foto’s van vroeger. We hopen op een mooie mix. Stuur je foto’s op naar info@algera-corridor.nl en wie weet komt jouw foto in de op de kalender. Uiteraard ontvang je gratis een exemplaar van de kalender.


Wij zoeken jouw foto


Actions:   E-mail | Permalink |

Softwarematige aanpassingen VRI Grote Kruising  

donderdag, 19 maart 2015 10:03 by sottje

Er zijn bij dit platform en bij de gemeente Krimpen aan den IJssel afgelopen dagen signalen binnengekomen dat de verkeersregelinstallatie (VRI) bij de grote kruising niet goed zou werken. De grote problemen met de doorstroming op de wisselstrook afgelopen dinsdag bevestigde dit probleem. De gemeente Krimpen heeft laten weten dat de aannemer gisteren softwarematige aanpassingen heeft doorgevoerd waarna alles weer naar behoren zou moeten functioneren. Vanmiddag zal door de aannemer ter plaatse beoordeeld worden of de aanpassingen ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben. Ook zijn er nog een keer preventief verkeersregelaars te plaatse.

Ook heeft dit platform vragen gesteld aan de gemeente Capelle aan den IJssel over de doorstroming op de Abram van Rijckevorselweg vanuit Rotterdam naar het Capelseplein. De laatste 2 a 3 weken staat het verkeer met regelmaat al vast bij het Rivium. Wanneer hier meer over bekend is laten we dit weten.


Actions:   E-mail | Permalink |

Werkzaamheden Wisselstrook vanaf 1 april  

zondag, 15 maart 2015 23:03 by sottje

Haal je fiets uit het vet, check de bustijden, richt een kantoor in. Vanaf 1 april is de wisselstrook 3 weken lang, met uitzondering van de spits, afgesloten. De gemeente Capelle aan den IJssel gaat de afslag van de wisselstrook verlengen waardoor het rechtdoorgaande en afslaande verkeer elkaar niet meer zo in de weg zitten. Het is dus voor een goed doel.

De wisselstrook is van 1 april tot 21 april dagelijks afgesloten van 09.00 tot 15:00. In de nacht van maandag 20 april vanaf 19:00 tot dinsdag 21 april tot 06:00 is de wisselstrook ook afgesloten in verband me asfalteringswerkzaamheden. De gemeente Capelle zal de komende periode communiceren via de krant, de website en met informatieborden langs de weg.

De werkzaamheden zijn in het kader van het project ‘Beter Benutten’.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Algerabrug heeft geen fileprobleem maar een imagoprobleem?  

woensdag, 11 maart 2015 19:03 by sottje

Vorige week woensdagavond was er een door de VVD georganiseerde discussieavond over de Algeracorridor waarbij ondernemers en politici van diverse partijen met elkaar in discussie gingen. Vandaag stond er een artikel over de avond in de IJssel en Lekstreek. De conclusie zou zijn dat de Algerabrug geen fileprobleem heeft, maar een imagoprobleem. Wat is jouw mening?


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Wild! van de spits gaat weer beginnen!  

zondag, 8 maart 2015 13:03 by sottje

Wegens succes verlengd: Wild! van de spits! Vanaf 16 maart start weer een nieuwe groep deelnemers. Aanmelden kan vanaf a.s. maandag 9 maart 12.00 uur op www.wildvandespits.nl

Hoe werkt het
Wild! van de spits werkt heel simpel: mijd de ochtend- en/of avondspits en wordt beloond. Dus probeer zoveel mogelijk de spits met je auto te mijden. Dat kan vaak heel gemakkelijk. Denk aan (een deel van de dag) thuis werken, voor of na de spits reizen, de fiets, scooter of motor pakken, het OV gebruiken of meerijden met een collega.

Als je meedoet met Wild! van de spits, tonen we aan het begin van elke maand je persoonlijke beloningsopbouw. Deze opbouw is gebaseerd op het aantal keer dat je voor je deelname tijdens de ochtend- (06.00 - 09.00 uur) en/of avondspits (15.30 - 18.30 uur) op de A16, A20 en/of Algerabrug reed. Dit wordt gecombineerd met het aantal werkdagen in de maand.

Iedere keer dat wij je kenteken tijdens de spits in het te mijden gebied registreren, waarderen wij je saldo af. We kijken hierbij ook naar de overige kentekens in je huishouden. Het bedrag dat je aan het eind van de maand overhoudt, maken wij daarna over op je bankrekening (of naar je OV-chipkaart, als je daarvoor kiest).

Snel verdiend
Zelfs als het je lukt om maar een paar dagen per week je reisgedrag aan te passen, houd je nog altijd geld over aan Wild! van de spits. Meedoen dus!


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Afspraken over opening Algerabrug 'grote stap'  

dinsdag, 3 maart 2015 11:03 by sottje

Door Gert Onnink:

Brug in zomer nog maar één keer per uur open
De files rond de Algerabrug zijn niet voorbij, maar de gemeente Krimpen aan den IJssel is toch tevreden met de aangepaste openingstijden van de oeververbinding. Een definitieve oplossing van de verkeersproblemen duurt nog wel een jaar of 10, zeggen de wethouders.

Eigenlijk, zo begint wethouder Gerrit Boudesteijn (Leefbaar Krimpen, mobiliteit), is de kiem voor de deal met Rijkswaterstaat al in oktober gelegd. Toen gaf de gemeente Krimpen aan den IJssel aan hoe de openingstijden van de Algerabrug verbeterd zouden moeten worden.

Vorige week woensdag zaten beide partijen om de tafel. De uitkomsten stemden Krimpen tevreden: de gevreesde opening van de Algerabrug van 15.50 uur is van de baan. Verder gaat de verbinding over de Hollandsche IJssel in de zomer nog maar één keer per uur open. ,,We hebben onze insteek gehaald,'' vat wethouder Marco Oosterwijk (SGP, economie) samen. ,,Dit is een grote stap en daar zijn we zeer content mee.''

De Krimpense bestuurder stelt vast dat er meer partijen ingenomen zijn met de uitkomst. ,,De ondernemers, maar ook de gemeente Krimpenerwaard. We zien dat er ook veel verkeer vanuit de Krimpenerwaard en zelfs Lopikerwaard over de N210 en de Algerabrug gaat.''

De oplossing betekent in elk geval dat de Algerabrug in de zomertijd minder vaak open hoeft voor de pleziervaart, iets wat veel automobilisten een doorn in het oog was. Het bedrijfsleven kraakte de ongewenste passages van talloze 'klompen met zeiltje' die voor files zorgden.

Over de beroepsvaart zijn geen aparte afspraken gemaakt. ,,Ik stel vast dat de meeste schepen onder de brug door kunnen,'' zegt Oosterwijk. De Alphense containervervoerder Van Uden, die veel gebruikmaakt van de Algerabrug, verwijst hij door naar Rijkswaterstaat. ,,Wij hebben begrepen dat daar de deur voor Van Uden open staat.''

Lange adem
De afspraken met Rijkswaterstaat gelden voor onbepaalde tijd. De twee betrokken wethouders erkennen dat een definitieve oplossing van de verkeersproblemen op en rond de Algerabrug een kwestie van lange adem is. De eventuele komst van een extra of uitgebreidere oeververbinding ligt ergens tussen 2024 en 2028. Wethouder Boudesteijn spreekt van een 'stip aan de horizon'. ,,Het is aan ons om dat in politiek Den Haag en bij de Metropoolregio op de agenda te krijgen en te houden,'' zegt Oosterwijk.

In de tussentijd moet met andere aanpassingen het fileleed worden beperkt. Een betere communicatie en de inzet van sociale media worden geopperd. Verder kijkt Boude-steijn uit naar de proef die IHC en Hollandia nu doen met een fiets/voetveer naar Bolnes. Daarvan maken dagelijks 150 mensen gebruik. ,,De verkeersinstallaties doen het beter, er komen voor juni informatieborden, we pakken de afslag aan de Capelse kant aan en werken aan het busstation.''

Maar de files weg? Oosterwijk: ,,Dat gaat nooit gebeuren, maar dat geldt voor de hele regio.''

bron: AD 28-02-2015


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Nieuwe openingstijden Algerabrug  

donderdag, 19 februari 2015 19:02 by sottje

Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben woensdag 18 februari nieuwe afspraken gemaakt over de bediening van de Algerabrug. Op verzoek van wethouder Boudesteijn heeft Rijkswaterstaat aan de hand van een reguliere evaluatie de brugopeningen beoordeeld, mede in relatie tot de verkeersdrukte. Tot tevredenheid van de wethouder heeft Rijkswaterstaat aangegeven de brugbediening voor de recreatievaart terug te brengen van twee naar één keer per uur. Dit past binnen het beleid van de Staande Mastroute. De openingen voor de recreatievaart vinden enkel nog om 20 minuten over het hele uur plaats. De laatste vaste brugopening voor aanvang van de avondspits is dan om 15.20 uur. Voor de beroepsvaart hebben deze nieuwe afspraken geen gevolgen; de bedieningstijden blijven ongewijzigd.


Geen apart bedieningsregime
Met deze afspraken is er geen sprake meer van een apart bedieningsregime voor de recreatievaart gedurende de zomerperiode. Op aandringen van vorige colleges is deze periode met twee openingen per uur al flink ingekort: van 1 april tot 1 oktober tot de periode van 1 juli tot 1 september. De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat op dringend verzoek van de wethouders Boudesteijn en Oosterwijk onderzocht of het bedieningsregime van de Algerabrug ten gunste van het wegverkeer kan worden aangepast. Dit blijkt inderdaad mogelijk te zijn zonder dat daarmee de afspraken over de Staande Mastroute in gevaar komen. Rijkswaterstaat gaat wel nauwkeurig de veiligheid op het water monitoren. Wellicht zijn daar extra voorzieningen voor de recreatievaart nodig.

Wethouder Boudesteijn: “Ik ben blij met de afspraken die zijn gemaakt. Mijn vertrouwen in Rijkswaterstaat is bevestigd.”
Als handreiking naar het recreatieverkeer zal Rijkswaterstaat de Algerabrug in de zomerperiode in de avonduren op afroep vanaf 18.30 uur kunnen openen. Nu is dat nog tussen 19.00 en 20.00 uur. Wethouder Boudesteijn verwacht dat dit in de vakantieperiode niet tot problemen voor het wegverkeer zal leiden.

Nieuwe afspraken passen in visie
De nieuwe afspraken passen in de visie van Rijk en gemeenten op de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Herontwerp van de Brienenoord- en Algeracorridor is binnen deze visie één van de vier prioritaire projecten. Vooruitlopend op structurele ingrepen zijn in 2014 en worden in 2015 diverse maatregelen getroffen in het kader van het Programma Beter Benutten Rotterdam.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Oplossing files Algerabrug laat nog op zich wachten  

woensdag, 4 februari 2015 14:02 by sottje

Het overleg over de Algerabrug tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en Rijkswaterstaat moet beter op elkaar worden afgestemd, erkennen beide partijen. Op een oplossing voor de verbinding blijft het voorlopig nog wel even wachten.

De als Brug der Zuchten bekend staande Algerabrug - tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel - zal deze ongewenste 'eretitel' waarschijnlijk niet zomaar kwijt raken. Rijkswaterstaat heeft erkend dat er problemen zijn voor het wegverkeer, maar meldt op korte termijn geen oplossing te hebben.

Dat schrijft het Krimpense college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van de IJsselgemeente die morgenavond weer over de Algerabrug praat.

Er worden wel pogingen ondernomen om de huidige verkeerssituatie te verbeteren, zoals het laten vervallen van de (extra) brugopening in de zomerperiode (1 juli tot en met 31 augustus) om 15.50 uur. Ook zal de brug over de Hollandsche IJssel in die maanden maar eens in plaats van twee keer in het uur open gaan.

Maatregelen
Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan den IJssel gaan op 18 februari weer met elkaar om te tafel om te kijken welke concrete maatregelen genomen kunnen worden om het dagelijkse fileleed tussen Krimpenerwaard en Capelle en Rotterdam te beperken. Tot 1 juli blijft er voor de recreatievaart sprake van een brugopening per uur, aldus het college.
Verkeerswethouder Gerrit Boudesteijn (Leefbaar Krimpen) werkt intussen aan een bestuurlijk platform Algeracorridor. Rijkswaterstaat heeft zich bereid verklaard daaraan mee te doen. Al afgesproken is dat de communicatie over de brug en de corridor beter op elkaar afgestemd moet worden. Daarbij wordt vooral gewezen op de mogelijkheden van de sociale media en de website van het platform.

De al jaren slepende kwestie rond de Algerabrug kwam vorig najaar weer aan het rollen toen de fractie van Stem van Krimpen had becijferd dat de verbinding in de zomer wel erg vaak open gaat voor de pleziervaart: in liefst 78 procent van de gevallen. De oppositiepartij stelde daar net als de PvdA schriftelijke vragen over aan het college.

Van Uden, eigenaar van de containerterminal in Alphen aan den Rijn, heeft volgens Krimpen geen aanvullende wensen over de brug ingediend.

Al afgesproken is dat de communicatie over de brug en de corridor beter op elkaar afgestemd moet worden.

Bron: AD/Rotterdams Dagblad, 4 februari 2015.


Actions:   E-mail | Permalink |

“Algerabrug pas rijksmonument na oplossing fileproblemen”  

vrijdag, 12 december 2014 22:12 by sottje

“Pas als ik geen files meer zie op de Algeraweg, mag de brug een rijksmonument worden.” Dit zegt de Capelse wethouder Dick van Sluis. Zijn collega Gerrit Boudesteijn uit Krimpen vult aan: “Wij willen ruimte houden voor aanpassingen aan de Algerabrug voor de verbetering van de verkeersdoorstroming.”

Advies
De beide gemeenten sturen een gezamenlijk advies met deze strekking aan het ministerie van OCW op de vraag of de Algerabrug en de stormvloedkering een rijksmonument moet worden. De minister van OCW wil de stormvloedkering/Algerabrug aanwijzen tot rijksmonument en vraagt advies aan de gemeenten waarbinnen het complex ligt.

Eerst zicht op een oplossing
Zowel Krimpen als Capelle onderkennen het cultuurhistorisch belang van de brug en de stormvloedkering: het eerste bouwwerk dat opgeleverd werd als antwoord op de watersnoodramp van 1953. “Tegelijk is het een van de grootste verkeersknelpunten van de regio”, constateert wethouder Van Sluis (Verkeer en Vervoer, Capelle). “Als we nu in zouden stemmen met de aanwijzing tot rijksmonument, beperken we de komende jaren eventuele verkeersoplossingen op en rond de brug.” Boudesteijn (Verkeer en Mobiliteit, Krimpen): “Zolang er geen zicht is op een tweede oeververbinding als oplossing voor de dagelijkse files, willen we ons er niet op vastleggen dat er niets meer aan de brug mag veranderen in het geval van aanwijzing als rijksmonument.”


Actions:   E-mail | Permalink |

Rijkswaterstaat en gemeente overleggen over minder openingen Algerabrug  

woensdag, 12 november 2014 22:12 by sottje

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft op 31 oktober overlegd met Rijkswaterstaat, district West Nederland Zuid, over het aantal openingen van de Algerabrug

De wethouders Gerrit Boudesteijn (mobiliteit en bereikbaarheid) en Marco Oosterwijk (economische zaken) van de gemeente hebben overlegd met de heer Raymund Valkhof, districthoofd West Nederland Zuid, District Noord, en mevrouw Ria de Wit, relatiemanager bij dit district

Het gesprek ging over de mogelijkheden om het aantal openingen van de Algerabrug te verminderen, ten gunste van de doorstroming van het wegverkeer.

Brug open, motor af

Onderzoek naar maatregelen op korte termijn
Rijkswaterstaat erkende in dit overleg de problemen die brugopeningen voor het wegverkeer met zich meebrengen, maar is van mening dat er op dit moment geen totaaloplossing is die recht doet aan alle belanghebbenden. In nauw overleg met de gemeente is het huidige bedienregime tot stand gekomen, waarbij het aantal brugopeningen al is teruggebracht.
Gemeente en Rijkswaterstaat hebben afgesproken dat Rijkswaterstaat gaat bekijken of twee maatregelen ter verbetering kunnen worden ingevoerd:

  1. Het laten vervallen van de extra brugopening van 15.50 uur in de maanden juli en augustus.
  2. De Algerabrug in de maanden juli en augustus slechts 1 keer per uur te openen, in plaats van de huidige frequentie van twee keer per uur

Begin 2015 bespreekt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel de resultaten. Inmiddels is wethouder Gerrit Boudesteijn met de belanghebbende partijen in gesprek om een Bestuurlijk Platform Algeracorridor op te richten, waaraan Rijkswaterstaat ook zal deelnemen. Dit zal ook de afstemming van de communicatie voor de inwoners en bedrijven ten goede komen.

Achterliggende redenen van dit overleg
Inwoners en bedrijven ondervinden grote hinder van de brugopeningen in verband met de recreatievaart en de beroepsvaart. De verwachting is dat het containervervoer en daarmee de beroepsvaart zal toenemen. Het gevolg hiervan is dat het aantal brugopeningen ook zal toenemen. Daarom is het des te belangrijker dat het economisch belang van het wegverkeer een goede plaats heeft bij de vaststelling van het huidige en toekomstige bedieningsregime van de Algerabrug. Te meer omdat er met het project Beter Benutten tot en met 2015 veel geld wordt geïnvesteerd om de doorstroming van het wegverkeer te bevorderen.


Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge