Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Onderzoek naar nieuwe verbindingsweg tussen N210 en de Noord  

donderdag, 4 februari 2016 13:00 by sottje

Op donderdag 4 februari hebben de wethouders Pieter Neven (gemeente Krimpenerwaard) en Gerrit Boudesteijn (gemeente Krimpen aan den IJssel) een intentie- samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst beschrijft de afspraken voor een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe verbindingsweg tussen de N210, de Tiendweg (Krimpen aan den IJssel) en de Noord (Krimpen aan de Lek).

Voordat er een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd kan worden is onderzoek noodzakelijk. Met deze overeenkomst willen beide gemeenten inzicht krijgen in de effecten voor het verkeer, de ruimte en het milieu.

Waarom een nieuwe verbindingsweg?
Aanleiding voor een nieuwe verbindingsweg is een initiatief van de aan de Noord en Lekdijk gevestigde bedrijven. Beide gemeenten verwachten met de nieuwe verbindingsweg een vermindering van de verkeersdrukte op de Noord en de Lekdijk. Ook verwachten zij een betere bereikbaarheid van de betreffende bedrijfsterreinen. De nieuwe verbindingsweg kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de risicospreiding in geval van een calamiteit op de Algeracorridor (met name ter hoogte van de kruising Industrieweg/N210/Nieuwe Tiendweg in Krimpen aan den IJssel.

Nieuwe verbindingsweg al langer onderwerp van gesprek
Sinds 2011 zijn er tussen de beide gemeenten gesprekken gevoerd over de mogelijk aanleg van een verbindingsweg tussen de N210, ter hoogte van Carpe Diem, en de Noord in Krimpen aan de Lek. Het eerste deel van deze verbindingsweg, tot aan de Tiendweg, is al in 2010 gerealiseerd met de aanleg van de nieuwe N210.

Een paar maanden geleden hebben de betrokken ondernemers een en ander opnieuw onder de aandacht gebracht. Uit recent bestuurlijk overleg tussen beide gemeenten is gebleken dat er aanleiding is om de onderzoeksvraag weer aan de orde te stellen. Beide gemeenten zien de nieuwe verbindingsweg als een voorziening waarbij zij mogelijk een gezamenlijk belang hebben.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Algerabrug in zomervakantie 2016 een week afgesloten voor groot onderhoud  

maandag, 30 november 2015 20:11 by sottje

In 2016 moet er groot onderhoud worden uitgevoerd aan de aanbrug van de Algerabrug in Krimpen aan den IJssel. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren is er gekozen om de brug in week 30 (25 juli tot 31 juli, 3e week schoolvakantie/ 1e week bouwvak) af te sluiten voor het verkeer. De Algerabrug blijft in deze periode open voor hulpdiensten, (brom)fietsers en voetgangers.

Waarom deze werkzaamheden
De Algeracorridor verbindt het achterland van de Krimpenerwaard met de regio Rotterdam. Gezien het regionale belang van deze verbinding is de beschikbaarheid van een goede wegconstructie van groot belang. Groot onderhoud in 2016 is dringend noodzakelijk. Uitstellen van het onderhoud vergroot de kans op onverwachte problemen. Ook zorgt uitstel voor grotere werkzaamheden die in een langere periode uitgevoerd moeten worden.
Door de enorme verkeersbelasting is het wegdek aan slijtage onderhevig. Als gevolg van jarenlange indringing van dooizouten is er betonrot ontstaan onder het asfalt. Om dit afbraakproces bij de bron aan te pakken is groot onderhoud noodzakelijk. Door de asfaltverharding en voegconstructies te vernieuwen wordt verdere indringing van dooizouten tegengegaan. Hierom worden in de zomer van 2016 de betonlaag onder het asfalt, de betonschade aan de schampkanten en de voegconstructies vernieuwd. Na deze werkzaamheden krijgt de aanbrug een nieuwe asfaltlaag.

Waarom een weekafsluiting
Het groot onderhoud aan de hoofdrijbanen van de Algerabrug is van urgent belang. Voor deze werkzaamheden zijn twee varianten door een extern ingenieursbureau nader uitgewerkt. Hierbij is gekeken naar een afsluiting van 1 week of een afsluiting van 3 a 4 weekenden. Over de twee varianten zijn er diverse gesprekken gevoerd met onder andere hulpdiensten, ondernemers, wegbeheerders en OV-partijen.
Het college van Krimpen aan den IJssel kiest –alles afwegende– voor een korte, maar hevige afsluiting in de vorm van een aaneengesloten periode van een week in de bouwvak. Bij een afsluiting van een week kunnen de hulpdiensten de aanrijtijden garanderen. Bovendien kan de kwaliteit van het werk beter gegarandeerd worden. Tenslotte speelt mee dat de uitvoering in 1 week het project minder kwetsbaar maakt qua uitloop van de werkzaamheden.
Omdat een weekendafsluiting verspreid over meerdere weken ook op de doordeweekse dagen tot grote verkeerproblemen zal leiden (ivm verplicht stapvoets verkeer), is dit door de hulpdiensten en overige wegbeheerders afgeraden. Hoewel de ondernemers de voorkeur hebben voor weekendafsluitingen, heeft het college toch gekozen voor een weekafsluiting.

Wethouder Marco Oosterwijk: “De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor een goede en blijvende bereikbaarheid van Krimpen en de Krimpenerwaard. Dat is belangrijk voor zowel onze inwoners als onze ondernemers. Ik realiseer me dat de werkzaamheden echt impact hebben. Daarom blijven wij ook met alle betrokkenen in overleg om praktische oplossingen te bespreken en de onvermijdelijke effecten waar mogelijk te verzachten.”

Afstemming partijen
De werkzaamheden zijn afgestemd met wegbeheerders, waaronder Provincie, Rijkswaterstaat en buurgemeenten. Daarbij is gesproken over zowel het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden op de Algeracorridor als over het voorkomen van gelijktijdige werkzaamheden bij de gebiedsontsluitingen elders in de regio.
In de komende periode zal samen met belanghebbenden verdere uitwerking plaatsvinden ten aanzien van openbaar vervoer, het inzetten van (aanvullende) veerdiensten en alternatieve maatregelen. Ook wordt een communicatieplan uitgewerkt dat weggebruikers in staat stelt passende keuzes te maken.

Planvanaanpak.pdf (5.3MB)

Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Algerabrug in zomer 2016 week dicht  

maandag, 30 november 2015 17:11 by sottje

De Algerabrug gaat in de zomer van 2016 een week dicht voor voor groot onderhoud. Het wegverkeer wordt omgeleid, de wisselstrook blijft open voor hulpdiensten.

Dit vertelde een woordvoerder van de gemeente vandaag aan RTV Rijnmond. Dit nieuws, samen met het bericht wat op de website van de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel maakt duidelijk dat het om een afsluiting gaat in week 30 van 2016. Tijdens de zomervakantie. Voor de ondernemerskring de afsluiting van een week onbespreekbaar laat voorzitter Henk-Jan Collignon weten.

Het gaat hier om onderhoud wat al jaren op de planning staat en hard nodig is. Het alternatief van een weekafsluiting is het afsluiten van de brug in een aantal weekeinden. Hier komt wel bij dat er ook door de weeks veel hinder is omdat de weg dan grotendeels open ligt en er dan stapvoets moet worden gereden.

Ook laat de gemeente weten dat er samen met de provincie Zuid-Holland wordt gekeken naar oplossingen voor het verkeer. Denk hierbij aan pendelbusjes die vanuit Krimpen over de wisselstrook naar metrostation Capelsebrug rijden, of aan meer veerdiensten in Krimpen aan de Lek, Bergambacht en Schoonhoven.

Op dinsdagavond 1 december om 19:30 wordt er wordt in de raadzaal van Krimpen aan den IJssel meer informatie gegeven over dit onderhoud.

Dit bericht wordt aangevuld.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Nachtelijke stremming Algerabrug 1 en 2 december  

donderdag, 26 november 2015 14:11 by sottje

In de nacht van maandag 30 november op dinsdag 1 december tussen 01.00 en 05.00 uur en in de nacht van dinsdag 1 december op woensdag 2 december 2015 tussen 01.00 en 05.00 uur laat Rijkswaterstaat een functionele veiligheidstest uitvoeren aan de Algerabrug. Dit betekent dat het verkeer ’s nachts rekening moet houden met wachttijden voor de brug. Het doel van de test is om de veiligheid van het verkeer ook in de toekomst te garanderen.


Foto: Jeroen van Zomeren

Bij Algerabrug korter dan normaal
De landelijke test bij beweegbare objecten duurt normaal acht uur. Gezien de ligging van de Algerabrug is dit niet mogelijk, daarom is gekozen de test in twee keer vier uur uit te laten voeren. Ook is ervoor gekozen om de test in blokken van maximaal een half uur te doen. Tijdens dat half uur is de brug gestremd. Daarna krijgt het verkeer weer toestemming om de brug te passeren. Om het verkeer in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet.
Uitgangspunt is dat de hulpdiensten te allen tijde de brug ongehinderd passeren.

Functionele veiligheidstest
In de bovengenoemde nachten gaat het om een functionele veiligheidstest om te controleren of de Algerabrug in elke toestand veilig blijft. Denk aan spanningsuitval of een storing aan een kritiek onderdeel. Er wordt gekeken of de elektronische installatie en besturing van de brug goed werken. De Algerabrug is veilig voor het verkeer, maar tijdens deze test worden bijzondere omstandigheden nagebootst. Het doel hiervan is om de veiligheid van het verkeer ook in de toekomst te garanderen.

Onderdeel van programma IMPAKT
Rijkswaterstaat controleert met het programma IMPAKT elk beweegbaar kunstwerk in Nederland volgens één landelijke norm. Bij elk ontwerp wordt al vooraf scherp gelet op de veiligheid, maar nu worden alle beweegbare objecten in Nederland voor de zekerheid volgens deze norm getest. Elk aspect van veiligheid wordt gecontroleerd: Cybersecurity, Fysieke Beveiliging, beheersprocessen en Functionele Veiligheid.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Een nieuw busstation voor Krimpen aan den IJssel  

donderdag, 5 november 2015 09:00 by sottje

De gemeente Krimpen aan den IJssel is gestart met de voorbereidingen om het busstation en directe omgeving op te knappen. Met een andere/slimmere indeling van het gebied hopen een efficiënt busstation te realiseren met voldoende comfortabele wachtruimten. Ook willen ze meer ruimte te creëren voor het parkeren van de auto en de fiets.

Inzicht in gebruik huidige P+R
Voor een goede indeling van het gebied wil de gemeente meer inzicht krijgen in het huidige gebruik van de P+R. Daarom hebben ze een aantal vragen opgesteld.

De komende tijd zijn medewerkers van de gemeente op wisselende dagen en tijdstippen bij de huidige P+R ter plaatse om gebruikers kort te interviewen. Ook vragen wij u om mee te werken aan het volledig invullen van deze enquête. De resultaten van dit onderzoek gebruikt de gemeente bij de verdere uitwerking van het plan.

De vragen kunt u online invullen op
www.krimpenaandenijssel.nl/prbusstation


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Minder files op de Algeracorridor en de Abram van Rijckevorselweg  

woensdag, 14 oktober 2015 11:10 by sottje

Automobilisten gaan sneller over de Algeracorridor richting Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. De reistijdwinst op het traject is met twaalf procent toegenomen. De reistijd was gemiddeld 15 minuten en is nu gemiddeld 12 minuten. Dit betekent een halvering van de vertraging in de spits. Daarnaast blijkt dat alhoewel de hoeveelheid verkeer met 20 procent is toegenomen, de lengte van de files met 40 procent is afgenomen. Dat vierde de gemeente Capelle aan den IJssel gisteren samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Verkeersonderneming tijdens de officiële openstelling van de Algeracorridor.

Maatregelen
Richting Rotterdam kwam ter hoogte van de Van Beethovenlaan een extra opstelstrook voor het rechtdoor verkeer richting Rotterdam. Op het Capelseplein is een extra rechtdoorstrook voor het verkeer richting Capelle Centrum en een extra opstelstrook voor het verkeer komend van de Algeraweg gerealiseerd. Vanuit Kimpen aan den IJssel is bij de Ketensedijk een extra rechtsafstrook aangelegd en de bestaande rechtsaffer verlengd. Tussen het Capelseplein en de Couwenhoekseweg kwamen op de kruispunten extra opstelstroken. Daarnaast zijn de verkeerslichten aangepast en beter ingesteld op het drukke verkeer.


van links naar rechts: Gerard Eijkelenboom (De Verkeersonderneming), wethouder Dick van Sluis (Capelle aan den IJssel) en Arjan Bosker (Krimpen aan den IJssel).

Beter Benutten
Dit project is onderdeel van het regionale programma ‘Beter Benutten’ en werd gefinancierd door de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, de Verkeersonderneming en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Fietstelweek  

woensdag, 9 september 2015 12:09 by sottje

Fietsers. We zijn er gek op op de Algeracorridor. Hoe meer mensen op de fiets, hoe minder vertraging. En op de (elektrische) fiets is ook vaak sneller dan met de auto.

Op maandag 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. En ook onze regio telt mee. Een week lang worden alle fietsbewegingen met behulp van GPS in kaart gebracht. Want hoe meer ze weten, hoe beter ze ons fietsnetwerk kunnen verbeteren. We hopen van harte dat u meedoet. Het enige wat u nodig hebt is een  fiets en de App de Fiets! app. Onder alle deelnemers aan het onderzoek worden door de initiatiefnemers 20 gloednieuwe fietsen verloot.

Hoe doet u mee?
Om mee te doen download de App de Fiets! App via de Apple en Google store.
Om op de hoogte te blijven van het nieuws en de winnaars van de fiets volg Fiets Telweek op Facebook.

Meten, weten, verbeteren
Over autoverkeer en openbaar vervoer zijn heel veel cijfers bekend. Over fietsers en fietsgedrag weten we maar heel weinig. De data, die in deze telweek worden verzameld, geven inzicht in bijvoorbeeld welke routes fietsers kiezen, de gemiddelde fietssnelheden, fietsdichtheden, hoeveel vertragingen er zijn bij verkeerslichten en of fietssnelroutes écht werken. Met dit soort gegevens kunnen keuzes in het fietsbeleid beter worden onderbouwd. En hoe meer gegevens, hoe betrouwbaarder de informatie.

Privacy
De privacy van de deelnemers staat hoog in het vaandel van de initiatiefnemers. Tot de initiatiefnemers behoren onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de ANWB en de Fietsersbond. Daarom worden data van het onderzoek geanonimiseerd en zijn daarmee niet herleidbaar.

Informatie
Kijk voor meer informatie over deze telweek op http://www.fietstelweek.nl/ 


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Laatste werkzaamheden aan Algeracorridor  

maandag, 13 juli 2015 13:00 by sottje

De gemeente Capelle aan den IJssel is vandaag gestart met werkzaamheden aan het Capelseplein. Dit is de laatste fase van de werkzaamheden om de doorstroming op de Algeracorridor richting Krimpen aan den IJssel en Zuidplas duurzaam te verbeteren. De werkzaamheden duren tot 14 augustus.

Op de Abram van Rijckevorselweg, komend van de A16, komt een extra rechtdoorstrook richting Capelle Centrum. Deze extra opstelstrook leidt vooral tot een betere doorstroming in de avondspits. Op de Algeraweg wordt een extra opstelstrook voor het links afslaand verkeer gerealiseerd.

Vanwege de werkzaamheden is een aantal rijstroken van de Abram van Rijckevorselweg tussen het Capelseplein en de Slotlaan verschillende malen afgesloten voor verkeer. De afsluitingen duren van 29 tot 31 juli en van 3 tot 6 augustus, van 21.00 tot 06.00 uur. Op de overige tijdstippen is het Capelseplein open, maar moet het verkeer rekening houden met een langere reistijd. Informatie over de werkzaamheden en de omleidingen zijn te vinden op www.capelleaandenijssel.nl.

Beter benutten

De huidige werkzaamheden zijn de laatste in een reeks om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren.  Eerder werden bijvoorbeeld ter hoogte van de wijk ’s-Gravenland al extra stroken aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van het regionale programma ‘Beter Benutten’, waarin Capelle samenwerkt met onder andere de Stadsregio Rotterdam, de Verkeersonderneming en de gemeente Krimpen aan den IJssel.


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Informatiepanelen Algeracorridor en aansluiting Vijfsluizen  

dinsdag, 9 juni 2015 14:06 by sottje

In het kader van de 'Optimalisatie Algeracorridor' en het 'Verbeteren van het Functioneren van Verkeerscentrales' heeft de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) vanuit het programma Beter Benutten regio Rotterdam een vijftal Stads DRIPs gerealiseerd om weggebruikers te informeren over de reistijd en andere bijzondere situaties op hun route.

Reistijdinformatie standaard
Voor de dagelijkse situatie zijn de DRIPs ingesteld om de volgende  reistijdinformatie te gaan tonen:

  • op de Schiedamsedijk in Vlaardingen en op de Vlaardingerdijk in Schiedam reistijdinformatie over de route via de A20 tot het knooppunt Terbregseplein en over de route via de A15 naar het knooppunt Ridderkerk;
  • op de N210 in de Krimpenerwaard en op de Van Rijckevorselweg Oost reistijdinformatie tot aan het Kralingseplein EN reistijdinformatie tot het centrum van Rotterdam;
  • op de Van Rijckevorselweg-West reistijdinformatie tot de VRI op het kruispunt van de CG Roosweg met de Nieuwe Tiendweg in Krimpen aan den IJssel EN reistijdinformatie over de route vanaf de DRIP via de Algeraweg en de N219 tot aan de A20 aansluiting bij Nieuwerkerk aan de IJssel.

Afwijkende reistijdinformatie
Voor alle situaties waarop een reistijdmeetsysteem op een deel van de route waarover wordt geïnformeerd uitvalt hebben we alternatieven ontwikkeld zodat de DRIPs continu zo nuttig mogelijk worden ingezet.

De DRIP op de N210 kan dan bijvoorbeeld informatie tonen over de route richting Nieuwerkerk aan den IJssel als informatie richting Rotterdam niet mogelijk is.

Als er geen redelijke alternatieve informatie kan worden getoond, dan vervalt die tekstboodschap en blijft dat deel van de DRIP gedoofd.

Brug open
Zodra de Algerabrug open gaat voor scheepvaart verkeer, wordt dit als melding op de drie DRIPs rondom de brug getoond. Brug open informatie heeft een hogere prioriteit dan informatie over reistijden en zal om die reden altijd worden getoond als de brug open gaat/is.

Incidenten, omleidingen, bijzondere situaties
De DRIPs kunnen tevens worden ingezet voor geplande en ongeplande situaties. Zo vervangen de DRIPs op de Schiedamsedijk en de Vlaardingerdijk de daar nu aanwezige klapborden. De klapborden worden ingezet als een buis van de Beneluxtunnel dicht is en verkeer een andere route moet nemen om toch de Beneluxtunnel te kunnen gebruiken. Die informatie gaan straks de DRIPs tonen.

Rondom de werkzaamheden  van de Van Rijckevorselweg in 2014 zijn DRIPs gebruikt om het verkeer te attenderen op die werkzaamheden en overlast ervan. Daarvoor kunnen deze DRIPs ook worden gebruikt.

Tot slot en niet als minste zijn ze er voor regionaal operationeel verkeersmanagement en werken ze ondersteunend aan in te zetten scenario’s.

Nachtstand
Standaard worden de DRIPs qua bedrijfstijd gelijkgeschakeld met de DRIPs van Rotterdam en tonen ze reistijden tussen 6:00 uur en 22:00 uur. Buiten deze venstertijden zijn ze vanzelfsprekend wel beschikbaar voor inzet bij incidenten, omleidingen en bijzondere situaties. Zodra in de periode tussen 22:00 en 06:00 op één van de getoonde routes de reistijd 2,5 keer zo hoog is als de free flow reistijd, of zelfs nog hoger, dan worden 's nachts ook reistijden getoond. Wanneer daarna de reistijden weer zijn gedaald tot 1,5 keer de free flow reistijd gaan de DRIPs weer uit.

Wie stuurt de DRIPs aan?
De Gemeente Rotterdam stuurt de DRIPs draadloos aan met hun netwerkmanagementsysteem.


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Fietst u op 28 mei ook naar het werk?  

dinsdag, 12 mei 2015 11:05 by sottje

Op donderdag 28 mei 2015 organiseert Nationale Fiets Projecten voor de negende keer de ‘Nationale Fiets naar je Werk Dag’. Doet u ook mee? Niet alleen gezond maar u steunt ook nog eens een goed doel en ontwijkt de files! Iedereen die zich aanmeldt op www.fietsnaarjewerkdag.nl maakt kans op een lang weekend in een strandhuisje.

De deelnemers steunen automatisch ook het goede doel: het Jeugdsportfonds. Dit fonds creëert kansen voor kinderen tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Jaarlijks krijgen ruim 35.000 kinderen op deze manier een sportkans.

 Werkgevers kunnen de dag promoten binnen de eigen organisatie. Hier is een gratis promotiepakket ontwikkeld.


Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge