Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Beste minister. We zoeken een uitvinder  

woensdag, 30 september 2015 18:00 by sottje

Hooggeachte mevrouw Schultz / Beste Melanie,

We hebben uw hulp nodig. Nou ja, eigenlijk meer de hulp van een slimme uitvinder. Maar daar heeft u er vast wel een van bij het ministerie of elders in uw netwerk. Een slimme uitvinder die een verschil kan maken op de Algeracorridor.

Ik weet niet of u vanmiddag toevallig de verkeersinformatie van de ANWB heeft gehoord. Het was namelijk kommer en kwel op de N210 tussen Rotterdam en Schoonhoven. Een storing aan de wisselstrook van de Algerabrug. En niet voor de eerste keer.

Deze wisselstrook, Op 18 januari 1988 geopend door Mr. Pieter van Vollenhoven met de woorden “een voorbeeld om verkeersproblemen elders ook zo inventief aan te pakken en bestaande voorzieningen intensiever te gaan gebruiken”, is misschien wel een van de eerste toepassingen van beter benutten. Het fietspad van de brug gebruiken als wisselstrook. ’s Morgens van Krimpen naar Capelle. En ’s middags van Capelle naar de Krimpen. Geautomatiseerd met slagbomen. Als de slagbomen hun werk doen natuurlijk.

En daar gaat het mis. De wisselvallige wisselstrook. Het zou de titel van een nieuw Suske en Wiske album kunnen zijn. En wat zouden ze een avonturen beleven. Het gaat namelijk met regelmaat mis. Nu is de storing zelf nog maar de helft van het probleem. De storing wordt namelijk pas heel laat opgemerkt. Gemiddeld zo’n 2 uur nadat de wisselstrook had moeten wisselen. En in de tussentijd ontstaat er een verkeersinfarct. Het verkeer staat dan vast tot bij de A16. Was het probleem bij het wisselen al direct gesignaleerd, dan had er voor de spits actie ondernomen kunnen worden en was er eigenlijk geen probleem geweest. Dat moet dus beter kunnen.

Naar de inventiviteit van toen zijn we weer op zoek. Is er iemand die een signaleringssysteem kan ontwikkelen waardoor storingen sneller aan de juiste instanties worden doorgegeven en er zodoende op tijd actie ondernomen kan worden? Dit zou echt een hoop onnodig fileleed schelen. 

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Gent
Algera-corridor.nl


Actions:   E-mail | Permalink |

Plannen en Communiceren met Capelle  

zaterdag, 19 september 2015 22:09 by sottje

Beste gemeente Capelle aan den IJssel,

Dat was me wat zeg zaterdagochtend. Onaangekondigd het Capelseplein gedeeltelijk afzetten voor schilderwerk met lange files tot gevolg. 45 (!) minuten vertraging op de N210.

Jullie altijd alerte afdeling Handhaving (doen goed werk) was gelukkig zo verstandig om deze werkzaamheden voortijdig te laten beëindigen. Heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel de zaakjes eindelijk op orde heeft door goed te communiceren en overdag geen werkzaamheden in te plannen, komen jullie het feestje verpesten. Inmiddels mag toch wel duidelijk zijn dat de Algeracorridor een overspannen stuk weg is waar er bij het minste of geringste, dus ook op zaterdag, files ontstaan.

Toegegeven, schilderen is 's nachts wat lastig, maar met wat verlichting is dat best te doen volgens mij. Dus zullen we afspreken dat er geen werkzaamheden meer overdag worden gepland. En dat wanneer er werkzaamheden zijn, jullie deze netjes communiceren? Jullie hebben een mooi Twitter account. Misschien interessant om naast het feliciteren van 100 jarigen en communiceren van activiteiten ook eens te vertellen of en wanneer er wegwerkzaamheden zijn. Mocht dat niet lukken, dan wil het platform Algeracorridor dit dolgraag voor jullie doen. Een mailtje is genoeg.

(foto's: Jeroen van Zomeren)


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Onderzoek nieuwe P+R Krimpenerwaard  

donderdag, 17 september 2015 13:09 by sottje

Rijd jij iedere dag vanuit de gemeente Krimpenerwaard naar bijvoorbeeld Capelsebrug? De gemeente Krimpen aan den IJssel onderzoekt samen met de gemeente Krimpenerwaard de haalbaarheid van een nieuw P+R terrein. Waar zou deze P+R volgens jou aan moeten voldoen? (locatie, voorzieningen, aansluiting OV etc etc). En zou jij eerder gebruik maken van het openbaar vervoer wanneer deze P+R langs de N210 is gelegen? Of is de huidige P+R bij het busstation voldoende?

Onderzoek
Een groot deel van de gebruikers van de huidige P+R bij het busstation in Krimpen aan den IJssel woont in de gemeente Krimpenerwaard.
Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid van een nieuwe P+R op een locatie langs de N210. De gedachten gaan daarbij uit naar de omgeving van de rotonde bij Carpe Diem of het parkeerterrein bij de Surfplas. Met de nieuwe P+R willen de gemeenten nog meer mensen motiveren om het openbaar vervoer te gebruiken.


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Test nieuwe situatie Capelseplein  

maandag, 24 augustus 2015 14:08 by sottje

De vakanties zijn voorbij en de scholen zijn weer begonnen. En daarmee is ook de rust op de wegen weer grotendeels voorbij. Hiermee begint de grote test van de nieuwe verkeerssituatie bij het Capelseplein. Al voordat de werkzaamheden waren afgerond was er veel kritiek op de nieuwe situatie. In plaats van meer verkeer zou er juist minder verkeer vanuit Krimpen in de richting van de A16 kunnen tijdens de ochtendspits. Ik zelf had eerst ook dat idee.

Is dat eigenlijk wel zo?
Als we echter naar de oude situatie kijken, dan ging eigenlijk al het meeste verkeer van de rechterbaan rechtdoor richting Schenkel. Daar is nu een aparte strook voor met een apart verkeerslicht. Aan de linkerkant is er extra strookje voor linksaf bijgekomen. Deze vind ik persoonlijk wat aan de korte kant. Veel mensen moeten ook nog wennen aan de nieuwe situatie. Ze staan op de baan voor rechtdoor en komen er te laat achter dat ze een baan op hadden moeten schuiven. Het overzichtsbordje met de verschillende banen zou misschien wat eerder neergezet kunnen worden. Let dus nog even op. De extra opstelstrook vanuit Rotterdam richting Capelle lijkt al wel zijn vruchten af te werpen.

En wat vinden jullie? Uiteraard ben ik erg benieuwd naar jullie ervaringen komende periode. Laat ze achter op de Facebook pagina en misschien kunnen we er iets mee.


Tags:  
Actions:   E-mail | Permalink |

Overleg tussen Rijkswaterstaat en gemeente Krimpen aan den IJssel  

woensdag, 18 februari 2015 12:02 by sottje

Vanmiddag is het overleg tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan den IJssel. En ze hebben een volle agenda.

Wat betreft de bedieningstijden van de Algerabrug het volgende: De uitkomsten van het onderzoek naar minder brugopeningen in de zomer, openstelling beperken bij incidenten met extreme files tot gevolg (storing wisselstrook), de reactie van Rijkswaterstaat op recente schriftelijke vragen PVDA en Stem van krimpen, brugopeningen ook in de nacht naar aanleiding van Containerterminal/Van Uden discussie, brugopeningen wanneer de kering naar beneden is, bediening van de Algerabrug op afroep van te voren melden op social media (handig!), extra brugopeningen bij werkzaamheden en bijzondere transporten en bijzondere wegtransporten.

Ook zal het varen in konvooi besproken worden besproken. Iets wat het aantal brugopeningen flink kan beperken volgens mij. De gevolgen van de rit van de Tour de France op zondag 5 juli. De stand van zaken van het bestuurlijk platform Algeracorridor en als laatste de aansluiting van Rijkswaterstaat bij Algera-corridor.nl. Samen bereiken we immers veel meer. Sluit je aan Rijkswaterstaat?


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Iedereen wil wel iets van de Algerabrug  

zondag, 15 februari 2015 15:02 by sottje

2 weken geleden ben ik op bezoek geweest bij de initiatiefnemer van het burgerinitiatief ‘Brug omlaag in spits’ in Boskoop om te kijken hoe zij de zaken aanpakken. Waar bij ons de brug dicht blijft in de spits, gaat deze in boskoop voor elk schip open. En met de komst de Alphense containerterminal Alpherium is het aantal schepen alleen maar toegenomen. Zij hebben 1250 handtekeningen verzameld en het burgerinitiatief voorgelegd aan de provincie. Ook de Algerabrug krijgt meer en meer met deze containerschepen te maken.


bron: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Op 5 februari was er in de gemeente Krimpen aan den IJssel een informatieve commissie vergadering waarin er werd ingegaan op de raadsinformatiebrief openingstijden brug en de schriftelijke vragen van de PVDA en Stem van Krimpen" naar aanleiding van deze brief.

Tijdens de vergadering werd geconstateerd dat het laten vervallen van de brugopening van 15:50 tijdens de zomerperiode en het terugbrengen tot één opening in plaats van twee in dezelfde periode allerminst zeker is. Het betreft vooralsnog slechts een onderzoek. Het is nog wachten op de uitkomst van dit onderzoek.

Stem van Krimpen en de VVD vroegen zich af of Rijkswaterstaat wel doordrongen is van de economische schade. Nieuwe verkeersintensiteit metingen zijn gewenst. Ook wat betreft de verwachting naar de toekomst toe om Rijkswaterstaat de urgentie in te laten zien. De PVDA heeft terecht geconstateerd dat de Algerabrug in de zomer tot wel 4 keer vaker open gaat dan andere bruggen op de Staande Mast route. Ook iets wat onderzocht moet worden.

Wat ons terugbrengt bij de Alphense containerterminal. Stem van Krimpen heeft contact gehad met Van Uden. Deze geeft aan dat ze ook graag 's nachts de Algerabrug zouden passeren. Nu kunnen ze pas om 06:00 door de brug waardoor ze de brugopening bij Gouda missen en daar moeten wachten tot 10:27 waardoor ze pas rond 12 uur in Alphen zijn. Door de brug 's nachts te openen ontlasten we de brug overdag en zijn de schepen eerder in Alphen. Het containervervoer over water zal alleen maar verder toenemen. Rijkswaterstaat roept ondertussen weer eens dat er geen geld is.

Al met al is er weer genoeg materiaal in te brengen tijdens het overleg met Rijkswaterstaat op 18 februari. Deze keer niet in goede harmonie, maar met de vuist op tafel.

Update:
Het CDA ziet een complot:


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Zaterdagprogramma wisselstrook  

dinsdag, 13 januari 2015 22:01 by sottje

Afgelopen zomer is de installatie van de wisselstrook vervangen. Het voordeel van de nieuwe installatie is dat deze flexibeler is en er meerdere programma’s mogelijk zijn. Zo schreef ik eerder al dat de tijden zoals deze door de weeks zijn ingesteld, niet van toepassing zijn op een zaterdagmiddag. Immers, veel mensen gaan in de loop van de middag nog Krimpen uit terwijl de wisselstrook al richting Krimpen is geopend.

DTV Consultants heeft vorig jaar november in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel op een zaterdag metingen gedaan om te kijken hoe de verkeersstromen over de dag heen zijn verdeeld. Zowel in de richting van Krimpen (vanaf de Algerabrug linksaf Krimpen in) als in de richting van Capelle aan den IJssel (rechtsaf Krimpen uit).

Het omschakelmoment van de wisselstrook op zaterdag ligt op het moment tussen 13:50 en 14:00 uur. Uit de telling blijkt dat dit juist het drukste moment van de dag is om Krimpen uit te gaan. Pas om 15:45 is het drukker in de richting van Krimpen. Het kantelpunt ligt tussen 15:15 en 15:30. Er wordt door DTV Consultants geadviseerd om de wisselstrook te wisselen tussen 15:30 en 15:45.

Het platform heeft aangegeven het advies te ondersteunen. De gemeente Krimpen aan den IJssel geeft aan dat ze dit op korte termijn willen laten aanpassen.


Actions:   E-mail | Permalink |

Over het gesprek met Rijkswaterstaat  

zaterdag, 15 november 2014 11:12 by sottje

U heeft het de afgelopen week in diverse media kunnen lezen. Rijkswaterstaat gaat na overleg met de Krimpense wethouders Gerrit Boudesteijn (mobiliteit en bereikbaarheid) en Marco Oosterwijk (economische zaken) een tweetal maatregelen onderzoeken. Het laten vervallen van de extra brugopening van 15:50 uur in de maanden juli en augustus, en de Algerabrug in diezelfde maanden slechts 1 keer per uur te openen in plaats van 2 keer per uur.
 
Dit overleg is voortgekomen uit de actie van de gemeente Krimpen aan den IJssel om niet alleen bij de gemeente te klagen, maar vooral ook bij Rijkswaterstaat. Dit om Rijkswaterstaat bewust te maken van het grote probleem van de vele brugopeningen. Met resultaat dus.
 
De cijfers van Stem van Krimpen, samen met de brief en feitennotitie van de ondernemersfederaties ‘Federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard’ (FOK) en ‘Federatie Zeppelin’ namens alle ondernemers, hebben Rijkswaterstaat nog verder in laten zien dat de brugopeningen problemen voor het wegverkeer met zich meebrengen.
 
Wel jammer is dat er bij de achterliggende reden vooral wordt ingegaan op de beroepsvaart. Dit terwijl de grootste ergernissen op dit moment nog bij de recreatievaart ligt. Iets wat de cijfers van Stem van Krimpen verder onderstrepen. Wel zal inderdaad de beroepsvaart verder toenemen. Al geloof ik dat er voor beroepsvaart meer begrip is dan voor de vele brugopeningen voor recreatievaart in de zomer.
 
Let wel, Rijkswaterstaat gaat dus eerst onderzoeken. Begin 2015 weten we meer. Ondertussen gewoon bij Rijkswaterstaat blijven klagen natuurlijk.

Staande_Mast_Route_Brief.pdf (212.9KB)

Staande Mast_Route_Feitennotitie.pdf (301.3KB)


Actions:   E-mail | Permalink |

Idee verbetering capaciteit wisselstrook tijdens avondpits  

woensdag, 5 november 2014 11:12 by sottje

Een paar maanden geleden presenteerde Rob van der Have, inwoner van Krimpen aan den IJssel, onderstaand idee aan mij. Ik was dusdanig enthousiast en onder de indruk dat ik met het idee naar de Verkeersonderneming ben gegaan. Met hun hulp wisten we de gemeente Krimpen aan den IJssel te overtuigen om naar dit plan te kijken. De gemeente is op dit moment de mogelijkheden serieus aan het onderzoeken. Een geweldig voorbeeld van samenwerking tussen burger en overheid.

Probleemomschrijving huidige situatie
De wisselstrook in Krimpen aan den IJssel functioneert in de ochtendspits perfect. Dit vanwege dat de strook hierbij zo goed als 100% van de opengestelde tijdsduur zijn capaciteit ter beschikking stelt aan het verkeer dat hiervan gebruik wil maken. De enige verkeersstroom onderbrekende factor hierbij zijn de busstation in- en uitrijdende autobussen.

 1. Dit in grote tegenstelling met de avondspits. Hierbij wordt de verkeersstroom afgezien van de autobussen ook stilgezet door alle op de Nieuwe Tiendweg instromende rijstroken en het verkeer dat Krimpen via de Nieuwe Tiendweg verlaat. Dit betekent dat van de verkeerslicht cyclustijd van ongeveer 150 sec. er voor de wisselstrook maximaal slechts 30% en minimaal 26% beschikbaar is. Dit staat in schril contrast met de bijna 100% beschikbaarheid in de ochtendspits.
 2. Tevens zijn er in de huidige situatie twee rijstroken, namelijk de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg en de wisselstrook, die beide hetzelfde doel beogen maar elkaar daarbij  om de beurt volledig stil zetten. Hierdoor kan de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg in de huidige situatie slechts  65% van de maximaal beschikbare tijd voor deze rijstrook in de cyclustijd benutten.

Voorgestelde verbetering
In de nieuwe situatie houdt de wisselstrook ook op de Nieuwe Tiendweg verder Krimpen in zijn eigen rijstrook, parallel aan de bestaande Krimpen ingaande rijstrook die het verkeer komende van de N210 en de Industrieweg verwerkt. Hiervoor is een extra rijstrook van ongeveer 90 meter lengte benodigd, waardoor er twee parallelle rijstroken tussen de N210 en de Van Ostadelaan ontstaan.

Om inrijden op de in het verlengde van de wisselstrook liggende nieuwe rijstrook vanuit andere rijrichtingen onmogelijk te maken, komt deze linker rijstrook in de luwte van de verbrede midden vluchtheuvel te liggen. De verlegde bestaande rechter rijstrook gaat naadloos over in de bestaande rechtsaf rijstrook richting Van Ostadelaan. Van de twee zo ontstane rijstroken dient er één t.b.v. het verkeer richting Van Ostadelaan en één voor het verkeer in de richting van de eerste rotonde op de Nieuwe Tiendweg verder Krimpen in.

Over de  lengte waar de twee genoemde rijstroken parallel lopen kunnen de voertuigen zo nodig van baan wisselen. Dit vanwege dat het verkeer op de rechterbaan uiteindelijk gedwongen wordt de Van Ostadelaan in te rijden en het verkeer op de linker rijstrook uitsluitend de Nieuwe Tiendweg kan vervolgen. Op deze wijze wordt  ontsluiting voor twee verspreidt in Krimpen liggende gebieden  aangeboden. Wanneer de automobilisten eenmaal met deze situatie bekent zijn geraakt kan middels vroegtijdig voorsorteren door naar keuze Krimpen via de wisselstrook of de N210 binnen te rijden, het wisselen tot een minimum worden beperkt.

Sterkte analyse

 1. Wisselstrook
  Door de voorgestelde verbetering zal  de huidige beschikbare groen licht tijd van de wisselstrook van maximaal 50 seconden per cyclus naar minimaal 128 tot maximaal 134 seconden gaan. De beschikbaarheid van de wisselstrook in de avondspits gaat hierdoor van de eerder genoemde 26%-30%, naar minimaal 85% en maximaal 90%. Een verbetering van de huidige situatie met minstens 250%. Ook ontstaat er hierdoor minder luchtvervuiling als gevolg van minder stoppen en optrekken.
  Door de voorgestelde verbetering kan de groen licht tijd voor de wisselstrook, afhankelijk van het overige wisselstrook kruisende verkeersaanbod, incidenteel zelfs verbeteren naar 300%.
 2. Linksaf rijstrook C.G. Roosweg Krimpen in
  Zoals reeds eerder gesteld beogen de wisselstrook en de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg hetzelfde doel. Maar helaas zitten deze rijstroken elkaar in de huidige situatie daarbij volledig in de weg. Met de voorgestelde verbetering gaan deze twee rijstroken elkaar hierbij echter volledig versterken. Zodoende gaat de groen licht tijd voor de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg  van 38 seconden naar de actueel maximaal beschikbare 58 seconden in de cyclus van 150 seconden. Per uur resulteert dit in een groen licht tijd verlenging van 15 naar 23 minuten. Een verbetering van de huidige situatie met 53%.

Zwakte analyse
Wanneer de staart van het verkeer op één of beide rijstroken te lang wordt, kan er mogelijk een situatie ontstaan waardoor het rijstrook weven dreigt te  blokkeren.

Benodigde ruimte

De benodigde ruimte voor de verbreding met één rijstrook kan voor het grootste deel worden verkregen door opheffing van het fietspad van 1.95 mtr. breedte, dat sinds de vorige aanpassing van de kruising niet meer wordt gebruikt. De resterende benodigde ruimte van ongeveer 75 cm kan op twee manieren worden verkregen, waarbij het over een deel van de benodigde lengte aanwezige plantenperk, zal worden verschoven. In het kader van het groene aangezicht van Krimpen, heeft het de voorkeur dat deze strook behouden blijft. Hierbij is uitgegaan van een rijstrookbreedte van ongeveer 2.70 mtr.

 1. De 75 ontbrekende centimeters kunnen bijvoorbeeld worden verkregen door de toegang voor de bussen naar het busstation richting politiebureau te verleggen/versmallen en/of het versmallen van het tussenliggende voetpad en/of groenstrook. Omdat het hier in totaal om slechts 75 cm gaat, kan een verschuiving/versmalling van ieder deze elementen tussen de 20 tot 30cm hiervoor al soelaas bieden.
 2. Een andere mogelijkheid is het aanwezige voetpad eveneens op te heffen. De toegang naar het Wokrestaurant kan dan via de Cascade worden geconstrueerd.

Tevens kan de hiervoor benodigde herinrichting van dit wegvak worden benut, om de wegassen van de Nieuwe Tiendweg  aan beide zijden van de Van Ostadelaan/Boerhavelaan opnieuw in elkaars verlengde te brengen. Dit zal het praktisch gebruik voor alle weggebruikers en de veiligheid van deze kruising sterk ten goede komen.

Zwakte oplossing
De potentiële weefblokkering  kan worden voorkomen door twee extra detectielussen ter hoogte van de Albert Schweitzerlaan aan te brengen, die in verbinding staan met de verkeerslichten op de kruising Nieuwe Tiendweg-Van Ostadelaan/Boerhavelaan en de kruising wisselstrook/Nieuwe Tiendweg. Hierdoor kan wanneer nodig, voor de betreffende rijstro(o)k(en een acute groen licht en/of rood licht situatie worden geïnitieerd, waarmee de dreigende verstopping meteen wordt opgeheven en/of voorkomen.

Het valt in de nieuwe situatie te verwachten, dat de wisselstrook het grootste verkeersaanbod zal krijgen. Het instellen van eenzijdig wisselen van uitsluitend de wisselstrook naar de rechtsaf strook, zal een positieve impuls aan minder weefbewegingen geven. De consequentie hiervan is wel dat het verkeer, dat hoe dan ook in Krimpen de Nieuwe Tiendweg wil blijven vervolgen, hiervoor tijdig de juiste aanrij route behoort te kiezen. Of verder op in hun route, bijvoorbeeld vanaf de Vijverlaan hun route aan te passen.

Optimalisatie verkeerslichtcyclus
Voor maximale optimalisatie behoren de groen licht perioden voor 100% afgestemd te worden op het actuele verkeersaanbod. Deze dynamische benadering betekent dat bij geen verkeersaanbod geen groen licht voor de betreffende rijstrook wordt aangeboden. En er niet langer groen licht wordt gegeven, dan strikt genomen noodzakelijk is om het aangemelde verkeer door te laten. Hierdoor wordt de cyclustijd waar mogelijk bekort. Ook hier kan een aanbod detectielus ter hoogte van de Albert Schweitzerlaan goede diensten bewijzen. Dit om zowel het sneller op oranje/rood gaan te initiëren als het soms efficiëntere iets langer op groen houden, om zodoende de op de lus aanwezige voertuigen nog van groen licht te laten profiteren. Hierdoor  wordt tevens onnodig stoppen en optrekken voorkomen, waardoor er geen onnodige luchtvervuiling ontstaat.

Conclusie
Om het maximale succes van dit idee te kunnen realiseren, is zowel de oplossing van de zwakte als de verkeerslichtcyclus optimalisatie van belang . Het verdient dan ook aanbeveling om bij de implementatie van dit idee niet voor de meest voordelige uitvoering te kiezen. Door in de uitvoering meteen voor een uitvoering te kiezen, die in alle ‘ins and outs’ voorziet, kan dit idee niet anders dan succesvol zijn.

Zodoende kan deze aanpassing er voor gaan zorgen dat de inwoners van Krimpen aan den IJssel per week extra uren ‘quality time’ ter beschikking krijgen. Ten slotte is de extra tijd die door file vorming aan woon werk moet worden besteedt, per definitie verloren tijd!


Actions:   E-mail | Permalink |

Werkzaamheden Abram van Rijckevorselweg  

maandag, 3 november 2014 11:12 by sottje

Vanaf 27 oktober worden werkzaamheden uitgevoerd aan de kruising Abram van Rijckevorselweg met de Van Beethovenlaan. Hieronder leest u wat er gaat gebeuren en wat de consequenties hiervan zijn.

Klik hier voor een vergroting van de plattegrond.

Maatregelen Concequenties verkeer
Fase 1: verlengen uitvoegstrook richting
Capelsebrug vanuit Capelle
27 oktober t/m 15 november
Verbreden dijklichaam Afscherming werkzaamheden door schermdoek (zichtscherm), geen hinder.
Aanbrengen asfalt en belijning Gedeeltelijke afsluiting van de uitvoegstrook en het beperken van de snelheid.
Hinder op vrijdagavond (en -nacht) en zaterdag (14/15 november).
Fase 2: maken nieuwe busbaan zuidwest
zijde (Rotterdamse kant)
27 oktober t/m 13 november
Verplaatsen ligging busbaan Afscherming van de werkzaamheden door schermdoek (zichtscherm).
De bus rijdt tussen het normale verkeer en de snelheid wordt beperkt.
Fase 3: maken 3e rijstrook zuidwest zijde
Capelle uit
29 oktober t/m 19 november
Aanbrengen asfalt en belijning Afsluiting 1 rijbaan en het beperken van de snelheid.
Hinder op dinsdagavond en -nacht (18 november).
Fase 4: verlengen uitvoegstrook richting
‘s-Gravenland en verleggen busbaan
noordoost zijde (Capelse kant)
17 november t/m 9 december
Verplaatsen ligging busbaan en verlengen
uitvoegstrook
Afscherming werkzaamheden door schermdoek (zichtscherm). Gedeeltelijke afsluiting
van de uitvoegstrook. De bus rijdt tussen het normale verkeer en het beperken van de
snelheid.
Aanbrengen asfalt Afsluiting 1 rijbaan en het beperken van de snelheid.
Hinder op donderdagavond en -nacht (4 december).
Aanbrengen belijning en aanpassen
verkeerslichten
Afsluiting 1 rijbaan en het beperken van de snelheid.
Hinder op maandagavond en -nacht (8 december).


Plattegrond en planning wegopbreking  (330.15 KB)


Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge