Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Investeringsprogramma Metropoolregio  

woensdag, 6 juli 2016 13:00 by sottje

Vandaag is het investeringsprogramma van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland wil de komende 10 jaar miljarden investeren. In dit programma zijn ook een drietal investeringen gericht op de Algeracorridor. Met name de eerste is iets waar we natuurlijk al heel lang naar uit kijken. Het totale programma is hier te vinden.

Verkenning Herontwerp Brienenoord Algeracorridor (€ 650 miljoen)
Wat is het eindresultaat van het project?
Tweetal multimodale oeververbinding nabij Van Brienenoordcorridor

Karakterisering van het project
Een groot deel van de inwoners in de regio rond Rotterdam woont in de oostflank rond de A16. De bereikbaarheid van/naar dit gebied is beperkt tot een aantal oeververbindingen, waaronder de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug. Dit beperkte aantal oeververbindingen leidt tot forse omrijdbewegingen en een laag fietsgebruik. Ook het een goede noord-zuid OV verbinding ontbreekt, waardoor een verplaatsing per OV onvoldoende aantrekkelijk is. De beperkte bereikbaarheid schaadt de ruimtelijke-economische ontwikkeling van de Zuidvleugel. Een structurele oplossing is gevonden in het realiseren van een multimodale oeververbinding aan de west- en oostkant van de Van Brienenoordbrug. (Bron)

Verkenning Fiets - / voetveer Stormpolder - IJsselmonde (€ 800,000)
Wat is het eindresultaat van het project?
Een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer tussen de Stormpolder en het eiland IJsselmonde

Karakterisering van het project
Het exploiteren van een veerverbinding, de aanleg van aanlandvoorzieningen en aansluitende infrastructuur. Deze verbinding moet bijdragen aan ontlasting van de Algeracorridor door het faciliteren van woon werk verkeer en scholieren. Daarnaast liggen er kansen op het gebied van recreatie. (Bron)

Verkenning Nieuwe verbindingsweg N210 - Noord / Lekdijk (€ 4 miljoen)
Wat is het eindresultaat van het project?
Een robuuster wegennet, beter bereikbare bedrijventerreinen, calamiteitenroute.

Karakterisering van het project
Ontlasting van de verkeersdruk op het dijktraject tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den Ijssel, het verbeteren van de bereikbaarheid van de desbetreffende bedrijfsterreinen en de risicospreiding in geval van een calamiteit op de Algeracorridor. (Bron)


Tags:   , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Informatiepanelen Algeracorridor en aansluiting Vijfsluizen  

dinsdag, 9 juni 2015 14:06 by sottje

In het kader van de 'Optimalisatie Algeracorridor' en het 'Verbeteren van het Functioneren van Verkeerscentrales' heeft de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) vanuit het programma Beter Benutten regio Rotterdam een vijftal Stads DRIPs gerealiseerd om weggebruikers te informeren over de reistijd en andere bijzondere situaties op hun route.

Reistijdinformatie standaard
Voor de dagelijkse situatie zijn de DRIPs ingesteld om de volgende  reistijdinformatie te gaan tonen:

  • op de Schiedamsedijk in Vlaardingen en op de Vlaardingerdijk in Schiedam reistijdinformatie over de route via de A20 tot het knooppunt Terbregseplein en over de route via de A15 naar het knooppunt Ridderkerk;
  • op de N210 in de Krimpenerwaard en op de Van Rijckevorselweg Oost reistijdinformatie tot aan het Kralingseplein EN reistijdinformatie tot het centrum van Rotterdam;
  • op de Van Rijckevorselweg-West reistijdinformatie tot de VRI op het kruispunt van de CG Roosweg met de Nieuwe Tiendweg in Krimpen aan den IJssel EN reistijdinformatie over de route vanaf de DRIP via de Algeraweg en de N219 tot aan de A20 aansluiting bij Nieuwerkerk aan de IJssel.

Afwijkende reistijdinformatie
Voor alle situaties waarop een reistijdmeetsysteem op een deel van de route waarover wordt geïnformeerd uitvalt hebben we alternatieven ontwikkeld zodat de DRIPs continu zo nuttig mogelijk worden ingezet.

De DRIP op de N210 kan dan bijvoorbeeld informatie tonen over de route richting Nieuwerkerk aan den IJssel als informatie richting Rotterdam niet mogelijk is.

Als er geen redelijke alternatieve informatie kan worden getoond, dan vervalt die tekstboodschap en blijft dat deel van de DRIP gedoofd.

Brug open
Zodra de Algerabrug open gaat voor scheepvaart verkeer, wordt dit als melding op de drie DRIPs rondom de brug getoond. Brug open informatie heeft een hogere prioriteit dan informatie over reistijden en zal om die reden altijd worden getoond als de brug open gaat/is.

Incidenten, omleidingen, bijzondere situaties
De DRIPs kunnen tevens worden ingezet voor geplande en ongeplande situaties. Zo vervangen de DRIPs op de Schiedamsedijk en de Vlaardingerdijk de daar nu aanwezige klapborden. De klapborden worden ingezet als een buis van de Beneluxtunnel dicht is en verkeer een andere route moet nemen om toch de Beneluxtunnel te kunnen gebruiken. Die informatie gaan straks de DRIPs tonen.

Rondom de werkzaamheden  van de Van Rijckevorselweg in 2014 zijn DRIPs gebruikt om het verkeer te attenderen op die werkzaamheden en overlast ervan. Daarvoor kunnen deze DRIPs ook worden gebruikt.

Tot slot en niet als minste zijn ze er voor regionaal operationeel verkeersmanagement en werken ze ondersteunend aan in te zetten scenario’s.

Nachtstand
Standaard worden de DRIPs qua bedrijfstijd gelijkgeschakeld met de DRIPs van Rotterdam en tonen ze reistijden tussen 6:00 uur en 22:00 uur. Buiten deze venstertijden zijn ze vanzelfsprekend wel beschikbaar voor inzet bij incidenten, omleidingen en bijzondere situaties. Zodra in de periode tussen 22:00 en 06:00 op één van de getoonde routes de reistijd 2,5 keer zo hoog is als de free flow reistijd, of zelfs nog hoger, dan worden 's nachts ook reistijden getoond. Wanneer daarna de reistijden weer zijn gedaald tot 1,5 keer de free flow reistijd gaan de DRIPs weer uit.

Wie stuurt de DRIPs aan?
De Gemeente Rotterdam stuurt de DRIPs draadloos aan met hun netwerkmanagementsysteem.


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge