Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Forse verkeershinder op Nieuwe Tiendweg vanwege vervangen duiker  

maandag, 8 juli 2019 09:00 by sottje
Van 29 juli tot en met 2 augustus wordt de duiker vervangen die onder de Nieuwe Tiendweg, ter hoogte van restaurant De Zoutsteen, ligt. Om de nieuwe duiker te kunnen plaatsen verwijdert de aannemer het asfalt en moet de aannemer het gedeelte van de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van het restaurant open graven. Tijdens de werkzaamheden zijn omliggende fietspaden en de wisselstrook afgesloten. Daarnaast is het weggedeelte van de Nieuwe Tiendweg tussen de Van Ostadelaan en C.G. Roosweg op een aantal momenten afgesloten voor al het verkeer. Door de afsluitingen zal forse verkeershinder ontstaan. Vanwege deze hinder is bewust gekozen voor een werkweek die in de vakantieperiode valt.

Waarom wordt een nieuwe duiker geplaatst?
Vervanging van de duiker is nodig om de afvoer van het oppervlaktewater in Oud-Krimpen te verbeteren. De nieuwe duiker is groter, waardoor de afvoercapaciteit wordt vergroot. Deze werkzaamheden vallen onder het project ‘de Grote Kruising’.Tags:  
Actions:   E-mail | Permalink |

Verkeershinder door asfalteringswerkzaamheden grote kruising op zaterdag 15 december  

maandag, 10 december 2018 09:00 by sottje

Op zaterdag 15 december 2018 vinden er asfaltwerkzaamheden plaats op de grote kruising. Van 07.00 uur tot en met 16.00 uur zal er enige verkeershinder ontstaan. Er worden meerdere rijbanen afgezet. Om het verkeer te begeleiden zijn er verkeersregelaars aanwezig.


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Informatieve commissie over grote kruising op 1 november  

maandag, 29 oktober 2018 15:10 by sottje

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de (omgeving van de) grote kruising anders in te richten is afgerond. De uitkomsten daarvan worden toegelicht in een informatieve commissie van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel op 1 november 2018 om 20.00 uur.

Tijdens deze avond wordt het gehele project, stap voor stap, toegelicht. Het project bestaat uit meerdere onderdelen en fasen.

Groot onderhoud

Er is groot onderhoud aan de ‘grote kruising’ (C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg, Industrieweg) in Krimpen aan den IJssel nodig. Het gaat om een groot project dat gepland staat voor 2021.

Recent is de gemeente met de uitvoering van het project gestart. Momenteel is het verleggen van de kabels en leidingen aan de zijde van de Rotterdamseweg in volle gang. Vervolgens leggen ze een calamiteitenstrook aan om ruimte te maken.

In opdracht van de gemeenteraad is het project meer dan alleen groot onderhoud. Waar mogelijk wordt de kruising anders ingericht. Daarmee willen men het gebruik van fiets en openbaar vervoer verbeteren. Ook probeert men de doorstroming voor autoverkeer te verbeteren. 

In de eerste fase (in 2019 en 2020) is de gemeente nog niet meteen met de grote kruising zelf bezig. Eerst moeten er voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden, vooral voor fietsers en het openbaar vervoer. Ook daarmee maakt men ruimte voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan de grote kruising zelf (in 2021).

Bij alle maatregelen die de gemeente treft, probeert men meteen de gewenste eindsituatie te bereiken. Die gewenste eindsituatie wordt op 1 november toegelicht. Ook legt men uit wat de voordelen van de nieuwe situatie zijn.

Kruising wordt voortdurend geïnspecteerd

Zoals u wellicht heeft gezien, zijn delen van het wegdek van het kruispunt verzakt. Tot 2021 zal de gemeente diverse maatregelen moeten nemen om de doorstroming van het verkeer tijdens de reconstructie mogelijk te maken. De gemeente onderzoekt op dit moment nog of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de verzakking van de funderingsconstructie te stabiliseren.

De kruising wordt voortdurend geinspecteerd en als daartoe aanleiding is, onderneemt men concrete actie. Elk risico op verdere verzakking uitsluiten is niet mogelijk. Daarom is al eerder een calamiteitenplan opgesteld.

Gemeenteraad al eerder geïnformeerd

Al eerder is de gemeenteraad over de voortgang van dit project geïnformeerd. In de informatieve vergaderingen van 28 september 2017 en 11 januari 2018 is uitgelegd, welke concrete maatregelen getroffen kunnen worden en welke maatregelen niet haalbaar of effectief zijn. De presentaties kunt u vinden op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel. www.krimpenaandenijssel.nl/grotekruising.


Tags:   ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge